Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi (Aralık 2013-Kasım 2014)Türkiye’de Bireysel Başvuru Usulüne Erişimin Güçlendirilmesi Projesi (Aralık 2013-Kasım 2014)

Avrupa’da birçok ülkede eş zamanlı olarak yürütülen ve proje ortağı olarak Türkiye’den Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) yer aldığı proje kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulü ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir başvuru rehberi ve web sitesi hazırlanması planlanmaktadır.