2017 Duyuru / Etkinlikler Arşivi

Duyuru: 7. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması, 2017
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi Türkiye raporunu yayımladı, 17 Ekim 2017
İstanbul Sözleşmesi’nin izleme mekanizması GREVIO Avusturya ve Monako’nun raporlarına ilişkin değerlendirme raporlarını yayınladı, 27 Eylül 2017
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 36. Oturumu, 11-29 Eylül 2017
Yeni Rapor: “Bireysel Başvuru Kararlarının İcrası: Eski Alışkanlıklar, Yeni Sorunlar”, Temmuz 2017
"Bir Temel İnsan Hakkı Olarak 21. Yüzyılda Gıda ve Beslenme Hakkı", Hilal Elver, 25 Temmuz 2017
BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu – III, 17-25 Temmuz 2017
BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunun üçüncüsü 17-25 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi
Essex Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma Yöntemleri Yaz Okulu, 3-7 Temmuz 2017
Konferans: “Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararlarının Niteliği, Etkisi ve İzlenmesi”, 5 Haziran 2017
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tanıtım Filmi
2017 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı, Milano, 24-26 Mayıs 2017
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeleri Seçildi, 16 Mart 2017
Avrupa Adalet Divanı: Samira Achbita ve Asma Bougnaoui Kararları, 14 Mart 2017
“Sağlık ve Uluslararası İnsan Hakları Hukuku” 48. Çalışma Oturumu, Strazburg, 3-21 Temmuz 2017
Pro Bono Ödülü Lansman Toplantısı, 24 Şubat 2017
Erişilebilir Ulaşım Hizmetleri Geçici Danışma Kurulunun Teşkili, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı, 31 Ocak 2017
Seminer: “AB Engellilik Mevzuatı ve BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme”, Trier, 27-28 Mart 2017
BM Kadına Karşı Şiddetin Nedenleri ve Sonuçları Özel Raportöründen Çağrı
Cenevre Akademisinde Geçiş Dönemi Adaleti, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü üzerine Yüksek Lisans Programı, 2017-2018