Diğer Denetim Usulleri

 

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 2004 yılında kurulmuştur. Kurul, bilgi edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek gibi görevleri yerine getirir.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna yapılan bilgi edinme talebi ilgili kurum veya kuruluş tarafından reddedildiği durumda, bilgi edinme talebinde bulunan kişi yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz edebilmektedir. İtiraz ücretsizdir ve yazılı olarak yapılmalıdır. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde vermektedir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşuna veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna yapılan bilgi edinme talebine ilgili kurum veya kuruluş tarafından olumlu veya olumsuz herhangi bir cevap verilmemesi halinde ise, söz konusu başvuru, başvuru tarihinden itibaren 60 günün geçmesiyle reddedilmiş sayılmaktadır. Başvurusu reddedilmiş sayılan başvuru sahibi, bu tarihten itibaren 15 gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edebilmektedir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir. Kurul'a itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur.

Başvuru sahiplerinin Kurul’a itirazı üzerine, Kurul başvurunun yapıldığı kurum veya kuruluştan her türlü bilgi veya belgeyi isteyebilmektedir. Kurum ve kuruluşlar, Kurul’un istediği her türlü bilgi veya belgeyi 15 iş günü içinde vermekle yükümlüdür. Kurul ayrıca, başvuru sahibi ile kurum veya kuruluşların, itiraz konusuyla ilgili yazılı veya şifahi görüşlerine başvurabilmekte, konuyla ilgili uzmanların görüşünü alabilmekte ve gerekli gördüğü diğer incelemelerde bulunabilmektedir.

Kurul’a yapılacak itiraz başvurularının yazılı olarak yapılması gerekmektedir ve e-posta veya faks yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmamaktadır.

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na başvuru hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Bürosu

İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Bürosu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı olarak 27.02.2004 tarihinde kurulmuştur. Büro, kolluk kuvvetleri (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik) tarafından insan hakları ihlallerine maruz kalan kişilerin ihbar ve şikâyetlerini değerlendirmektedir. İnsan Hakları İhlallerini İnceleme Bürosu’na yapılan başvurular sonucunda verilen kararlar hukuken bağlayıcı değildir.

Büroya mektup, dilekçe, telefon, faks veya şahsen başvuru yapılması mümkündür, iletişim bilgileri için tıklayınız. 

Başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi mümkündür, başvuru yapmak için tıklayınız.

 

Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM)

Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi (JİHİDEM), Jandarma sorumluluk bölgesinde veya Jandarma ile ilişkili olarak, görevlerin icrası esnasında meydana gelebilecek insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili şikâyet ve müracaatları belli bir sisteme göre kabul etmek, bu iddiaları araştırmak, iddiaların doğruluğu halinde hukuki çerçevede adli ve idari soruşturma yapılmasını başlatmak, yapılan işlemlerle ilgili gelişmelerden ve sonucundan başvuru sahibine bilgi vermek ve bu çalışmaların kamuoyuna açıklanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. Merkez, Ankara’da kurulmuş olup, diğer üniteleri İl Jandarma Komutanlıklarının Hareket Merkezleri’nde kurulmuştur.

Merkez'in görevleri:
  • Çeşitli kanallardan (telefon, faks, mektup, dilekçe, şahsi müracaat vs.) JİHİDEM’ e intikal eden insan hakları ihlalleri ile ilgili şikâyet ve müracaatları kabul etmek, 
  • Kabul edilen şikâyet ve müracaatların insan hakları ihlali kapsamında olup olmadığını değerlendirmek,
  • Bu iddiaları araştırmak,
  • İddiaların doğruluğunda hukuki prosedür çerçevesinde adli ve idari soruşturma başlatılmasını sağlamak,
  • İncelenip değerlendirilen şikâyet ve müracaat konuları ile ilgili olarak ilgilisine cevap verilmesini sağlamak,
  • Yapılan şikâyet, müracaat ve bunlara verilen cevaplarla ilgili raporları hazırlanmak, istatistikî bilgileri düzenlenmek ve bunların kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

JİHİDEM’e ikamet edilen ilde bulunan İl Jandarma Komutanlığına, şahsen, dilekçe veya telefonla (156), Ankara’da bulunan Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi'ne (JİHİDEM) ise şahsen, telefon, mektup, dilekçe, faks ve internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir.