BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku

Bilgi’de insan hakları konusu, özellikle hukuk programları ve hukuk araştırmaları bağlamında, farklı düzeylerde yürütülen programlarda ve lisans ve lisansüstü dersler, araştırma, yayın, mesleki eğitim, öğrenci kulübü çalışmaları ve kütüphane bünyesinde geniş bir insan hakları hukuku koleksiyonuna sahip olma, vb. diğer her türlü akademik ve sosyal etkinlikler şeklinde gerçekleştirilmektedir. Hukuk eğitiminde, farklı hukuk disiplinlerinin öğretim programlarında insan haklarıyla ilgili başlıklar da incelenir. Bu durum Bilgi Hukuk için de geçerlidir. Ancak Bilgi Hukuk’ta, son sınıf ders programında İnsan Hakları Hukuku zorunlu bir ders olarak sunulur.

Türkiye’de, hukuk eğitiminde, ilk kez 2003 yılında Bilgi Hukuk Fakültesi’nde başlatılan Hukuk Kliniği yöntemi (clinical legal education), Bilgi Hukuk’taki hukuk eğitiminin haklar konusunda bir bilgilenme kadar onlardan yararlanma becerisini de, disiplinlerarası bir yaklaşımla öğrencilere kazandırmayı hedeflemesi, Bilgi’deki insan hakları hukuku çalışmalarına dâhil önemli ve farklılık yaratan bir eğitim bileşenidir.

2000 yılında, Bilgi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulmasından sonra, 2001 yılında öğrenci kabul etmeye başlayan Bilgi Hukuk Yüksek Lisans Programı bünyesinde, Türkiye hukuk eğitiminde ilk kez bir yoğunlaşma alanı şeklinde yer verilen insan hakları hukuku eğitimine başlanmıştır. Bu program, dünyada da benimsenen bir yaklaşımla, insan hakları kuramı ile ilgili derslerin yanısıra, insan hakları hukuku başlığı altında tanımlanabilecek dersleri kapsamaktadır.

Merkez, Bilgi’nin, diğer eğitim ve araştırma odaklı birim ve programlarıyla da işbirliğinde bulunmaktadır.