STK, Sendika ve Sivil Girişim Temsilcilerine Yönelik Ayrımcılık Yasağı Semineri: 28-29 Ocak 2010

STK, Sendika ve Sivil Girişim Temsilcilerine Yönelik Ayrımcılık Yasağı Semineri: 28-29 Ocak 2010

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Şubat 2009’dan bu yana yürütmekte olduğu Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında 28–30 Ocak 2010 tarihlerinde STK, sendika ve sivil girişim temsilcilerine yönelik “Ayrımcılık Yasağı Eğitim Semineri: Kavramlar, Hukuksal Temeller, İzleme ve Belgeleme” başlıklı seminer düzenlendi. Seminer ırk ve etnik kökene dayalı ayrımcılık, din ve inanca dayalı ayrımcılık, engellilik temelinde ayrımcılık, cinsel yönelim temelinde ayrımcılık alanında çalışan, doğrudan izleme ve belgeleme faaliyetleri yürüten veya bu konuda kapasite gelişimine istekli olan, STK, sivil girişim ve sendikaların temsilcilerinin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Eğitim semineri ile projede kapsamında ele alınan ayrımcılık temelleri üzerine çalışan STK’lar, sendikalar ve sivil girişimlerin ayrımcılık vakalarının izlenmesi ve belgelenmesine yönelik kapasite gelişimini sağlamak amaçlandı. Aynı zamanda gerek aynı ayrımcılık temelinde gerek farklı ayrımcılık temellerinde çalışan STK/sendikalar arasında bilgi ve tecrübe alışverişi sağlanması da seminerin amaçları arasında yer aldı. 

Eğitim seminerlerinde kaynak olarak proje kapsamında hazırlanmış olan eğitim rehberi kullanıldı. Ayrımcılık yasağına dair ulusal ve uluslararası mevzuatın üzerinde ayrıntılı olarak duruldu. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın açış konuşması ile başlayan seminerin ilk sunumunu Proje Koordinatörü Burcu Yeşiladalı yaptı. Yeşiladalı projenin ve seminerin amaçları ve hedefleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu sunumun devamında katılımcıların temsil ettikleri kurumların yapısını, amaçlarını, hedef gruplarını, faaliyetlerini paylaştıkları tanıtım oturumu gerçekleştirildi. İlk gün Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi) ve Ulaş Karan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Araştırma Görevlisi) tarafından yürütülen “Ayrımcılığın tespiti” başlıklı grup çalışması ve katılımcıların sunumları ile sona erdi. 

Seminerin ikinci günü Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır’ın (İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi) “Sosyal bilimin gözünden ayrımcılık” başlıklı sunumu ile başladı ve Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül’ün “Ayrımcılık yasağı: Uluslararası mevzuat, kavramlar, tanımlar ve denetim mekanizmaları” başlıklı sunumu ile devam etti. Aynı gün, Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır’ın moderatörlüğünü yaptığı, ayrımcı muameleleri izleme ve belgelemede uygulama örneklerini içeren oturumda Süleyman Akbulut (Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği Başkanı, Yazar) “Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuat Düzleminde Engelli Ayrımcılığı”, F. Levent Şensever (Sosyal Değişim Derneği, Projeler Koordinatörü) “Ulusal Basında Nefret Suçları: On Yıl, On Örnek Projesi” ve Bora Bengisun (Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği Gönüllüsü) “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelinde İnsan Hakkı İhlallerinin İzlenmesi ve Belgelenmesi Çalışmaları” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. Bu sunumlarda özellikle örnek yargı kararlarına ve izleme ve belgelemede yaşanan problemlere değinildi. Seminerin ikinci günü Ulaş Karan’ın sunduğu “Ayrımcılık yasağı: Ulusal mevzuat, kavramlar, tanımlar ve denetim mekanizmaları” başlıklı oturumla sona erdi. 

Seminerin üçüncü ve son gününde ise Doç. Dr. Kübra Doğan Yenisey (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi) “İstihdamda ayrımcılık yasakları” ve Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül “Ayrımcı muamelelerin izlenmesi ve belgelenmesi” başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. Sunumun ardından ayrımcılığın izlenmesi ve belgelenmesine yönelik uygulamalı bir grup çalışması düzenlendi. Üç günlük seminer katılımcıların değerlendirmeleri alındıktan sonra katılımcı belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi. 

Seminer katılımcılarının ve konuşmacıların temsil ettiği kurumlar şöyle idi: 

 • Engelli İnsan Hakları Derneği (EN-İNSAN DER) 
 • Ayrımcılık Karşıtı Dernek Girişimi (AYRI-DER) 
 • Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri Merkezi 
 • Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EDROM) 
 • Siyahpembe Üçgen İzmir Derneği 
 • Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği 
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) 
 • Türkiye Deri İş Sendikası 
 • Abhazya'nın Dostları İnisiyatifi 
 • Kayseri Bedensel Engelliler Derneği 
 • Eğitim Sen Adana Şubesi 
 • Barış Meclisi 
 • Türkiye Körler Federasyonu 
 • Türkiye Üniversite Öğrenci Yaklaşımları (ÜÖYD) 
 • İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 
 • Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği 
 • Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Merkezi (HBVAKV) 
 • Piramid LGBTT Oluşumu 
 • Pozitif Yaşam Derneği 
 • Kaos Gey Lezbiyen Derneği (Kaos GL) 
 • Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi 
 • Mültecilerle Dayanışma Derneği 
 • Adige Kültür Derneği 
 • Görme Özürlüler Derneği 
 • Sosyal Değişim Derneği 
 • Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği 
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesinin genel amacı, Türkiye'de süregelen ayrımcı uygulamaların ve pratiklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadele yönünde çalışan mekanizmaların güçlendirilmesidir. 

Proje, sivil toplum örgütlerinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasında ve ayrımcılıkla mücadelede oynadığı önemli rol düşünülerek planlanmıştır. Proje, bu düşünceden hareketle ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık meselesini ele alan, bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının ayrımcılıkla mücadelede oynadıkları rolün güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında yapılacaklar şunlardır: 

 1. Ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadele üzerine çalışan STK'lar ve sendikalar arasındaki mevcut ağların güçlendirilmesi ve yeni ağların oluşmasının teşvik edilmesi, 
 2. Ayrımcılık üzerine çalışan STK, sendika temsilcilerinin ve avukatların ayrımcılık vakalarının izlenmesi ve belgelenmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alandaki kapasite gelişiminin sağlanması, 
 3. Türkiye'de ayrımcılığın varlığı ve yoğunluğu hakkında bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik olarak, projede ele alınan dört farklı ayrımcılık temeli üzerine altı aylık izleme raporlarının hazırlanması. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan proje Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı-Türkiye Programı çerçevesinde finansal olarak desteklenmektedir. Projeye Global Dialogue ek finansman ile destek olmaktadır. 

İlgili Proje

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi (Şubat 2009-Şubat 2011)