Atölye Çalışması: "Çocuk İstismarı ve Adli Psikoloji", 29-30 Eylül 2009

Atölye Çalışması:

Türkiye’de son zamanlarda tartışılmakta olan adli tıp ve adli psikoloji uygulamalarına ilişkin sorunların ve eksikliklerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla 29-30 Eylül tarihlerinde, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı tarafından bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

Avukat ve Sosyal Hizmet Uzmanı Sherry Marla Narodick’in uzman konuşmacı olarak katıldığı atölye çalışması kapsamında, New York eyaletinde istismara uğrayan çocukların adli psikolojik değerlendirmelerinin nasıl ve kimler tarafından yapıldığı, bu değerlendirmelerde hangi yöntemlerin uygulandığı ve bu süreçte avukatların, sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların ve psikiyatrların görevleri tartışıldı. Çalışmanın ikinci gününde, istismara uğramış çocuklarla yapılan mülakatlarda kullanılan tekniklere ve yöntemlere de yer verilerek, simülasyon uygulamaları yapıldı.