Atölye Çalışması: "Akademik Özgürlükler ve Üniversite Özerkliği: Balkan, Karadeniz ve Hazar Havzası Ülkelerinde Gelişmeler ve Stratejiler", 23-24 Ekim 2009

Atölye Çalışması:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde, Network for Education & Academic Rights (NEAR) ve Scholars at Risk Network (SAR) tarafından düzenlenen atölye çalışması, Balkanlar, Karadeniz ve Hazar Havzası ülkelerinden davetli olarak gelen seçkin akademisyenler, hukukçular ve uzmanların bir araya gelmesiyle 23-24 Ekim 2009 günlerinde santralistanbul’da gerçekleşti.

Akademik özgürlük ve üniversite özerkliği konularının bölgesel boyutlarıyla tartışıldığı etkinlikte katılımcılar, sürmekte olan uluslararası çalışmaların şekillendirilmesi ve geliştirilmesi hususlarında da görüşlerini paylaştılar. 

Etkinliğin ilk gününde Afganistan, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Gana, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Romanya, Rusya, İngiltere ve Amerika’ dan gelen davetli katılımcılar, kendi ülkelerindeki altyapı ve mevcut şartlar hakkında bilgi sağlayan raporlar sundular. İkinci günde ise vaka çalışmaları üzerine grup tartışmaları gerçekleşti. 

Turgut Tarhanlı, Murat Belge, Halil Berktay, Burhan Şenatalar, Mete Tunçay, Lami Bertan Tokuzlu, Galma Jahic ve Seda Kalem’in de katkı sağladıkları etkinlik yüksek öğrenim değerlerinin uluslararası düzeyde geliştirilebilmesi için düzenlenecek olan geleceğe yönelik aktivite planları konusunda yeni önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.