Avukatlar için Eğitim: "Türkiye’de Romanların Konut Hakkı: Uluslararası Hukuk ve Anayasal Perspektifler", 16-17 Kasım 2013

Avukatlar için Eğitim:

Eğitim, 16-17 Kasım 2013 günleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsünde, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Avrupa Roman Hakları Merkezi (ERRC) ile ortaklaşa düzenlendi. Özellikle kentsel dönüşümün uluslararası standartlar yönünden değerlendirileceği eğitim, bu alanda Romanlara destek verebilecek avukatların sayısının ve donanımının artırılmasını amaçlamıştır.

Ankara, Batman, İstanbul ve İzmir’den avukatların katılımıyla gerçekleşen eğitim, Merkez Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın açılış konuşması ve Avrupa Roman Hakları Merkezi Hukuk Bölümü Müdürü Adam Weiss’in "Avrupa ve Türkiye’de Romanların durumu" başlıklı konuşmasının ardından, aşağıdaki oturumlar ve konuşmacılarla devam etti. Eğitim boyunca simültane çeviri hizmeti sağlandı.

"T.C. Anayasası ve uluslararası standartların doğrudan uygulanabilirliği" başlıklı oturumda, Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu (Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Av. Hilal Küey, "BM sisteminde konut hakkının korunması" başlıklı oturumda Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (Hukuk Fakültesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi) ve Av. Andrea Colak (Avrupa Roman Hakları Merkezi), "İç hukukta ve Avrupa Konseyi çerçevesinde etnik temelli ayrımcılığın yasaklanması" oturumunda Adam Weiss (Avrupa Roman Hakları Merkezi) ve Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi), "AİHS 8. Madde çerçevesinde Romanların konut hakkının korunması" başlıklı oturumda da Adam Weiss (Avrupa Roman Hakları Merkezi) konuşmacı olarak katkıda bulundular.