Eğitim: "Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi-V", 2-4 Haziran 2007

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle “Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesini 2005 yılında yürütmeye başlamıştır. 3 yıl sürecek olan bu proje, 2008 yılında sona erecektir. Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’ndeki barolara kayıtlı olarak faaliyet gösteren avukatlara yönelik ilk semineri (1-3 Aralık 2006-İstanbul), Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nden avukatların katıldığı seminer izlemiştir.

Düzenlediğimiz seminerle engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri üyelerinin, bu örgütlere veya barolara başvuran engellilerin uğradıkları hak ihlalleri karşısında adalete erişimlerini kolaylaştırmak, uluslararası başvuru yollarının da kullanılmasını sağlamak, avukatların kayıtlı oldukları Barolarda bu alanda çalışmalar yürütmelerini veya yürütülen çalışmaları güçlendirmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 

Bu seminere şu Baro ve sivil toplum örgütlerinden avukatlar katılmıştır: Adana Barosu, Antalya Barosu, Ayfon Barosu, Eskişehir Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu, İzmir Barosu, Kahramanmaraş Barosu, Kütahya Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Bedensel Engelliler Spor Kulübü Derneği (Osmaniye), Altınokta Körler Derneği (Antalya), Özürlüler Derneği (Burdur), Dünya Engelliler Derneği (İzmir), Otizm Derneği (İzmir), Spina Bfida Derneği (İzmir), Uluslararası Af Örgütü (İzmir), Türkiye Görme Engelliler Derneği (Kahramanmaraş), Engelliler Derneği (Gaziantep) ve Türkiye Sakatlar Derneği (Antakya ve Mardin). 

Üç günlük seminerde, insan hakları perspektifinden engellilik, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nde engellilerin insan haklarının korunmasına ilişkin standartlar ile engellilerin istihdam ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunları ele alındı. 

Seminere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. İdil Işıl Gül, Louvain Üniversitesi’nden Olivier De Schutter, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut ve Av. Turhan İçli konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Seminerde, görme engelli katılımcılar için seminer malzemeleri kabartma baskı ile çoğaltılmıştır. 

Seminer ve Proje ile ilgili bilgi almak için Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (tel: 0212 311 52 72, e-posta: idil.gul@bilgi.edu.tr) ya da Proje Asistanı Seda Peker’e (tel: 0212 311 52 76, e-posta: seda.peker@bilgi.edu.tr) ile irtibata geçiniz.

İlgili Proje

Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi (Kasım 2005-Aralık 2010)