Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konulu Bilinç ve Duyarlılık Artırma Seminerleri, Kasım 2011-Şubat 2012

Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konulu Bilinç ve Duyarlılık Artırma Seminerleri, Kasım 2011-Şubat 2012

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak ayrımcılık yasağı ve eşitlik konularında bilinç ve duyarlılık artırmaya yönelik iki seminer düzenlendi. 

Seminerler, Hollanda merkezli Human European Consultancy ve Belçika merkezli Migration Policy Group işbirliğinde yürütülmekte olan Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık Artırma Seminerleri Projesi kapsamında düzenlendi. Avrupa Birliği’nin PROGRESS Programı kapsamında finanse edilen proje, AB Üye Devletleri, Liechtenstein, Norveç, İzlanda, Türkiye, Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan’da yürütülüyor. Projenin genel amacı ayrımcılık yasağı ve eşitliğin geliştirilmesinde STK’ların etkilerinin ve yetkinliklerinin güçlendirilmesi, ayrımcılığı yasaklayan AB politikaları ve mevzuatı konusunda STK’ların bilgi birikimlerinin artırılmasıdır. Projenin Türkiye etkinlikleri İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir. 

25-26 Kasım 2011 ve 10-11 Şubat 2012 tarihlerinde düzenlenen seminerler sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin yanı sıra kamu kurumlarından, üniversitelerden ve sendikalardan 48 temsilcinin katılımıyla gerçekleşti. 

Seminerlerde ele alınan konu başlıkları şu şekilde idi: 

  • Ayrımcılık yasağına dair kavramlar ve ilgili AB mevzuatı 
  • Ayrımcılığın izlenmesi 
  • Ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanmasına yönelik davranış kuralları 
  • Ayrımcılıkla mücadelede durum tespitine yönelik test 
  • Ayrımcılıkla mücadelede STK’ların rolü 

Seminerlerde ayrıca özel olarak ırk/etnik köken, din/inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılık vakaları üzerinde duruldu. Seminerlerde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül, Araştırma Görevlisi Ulaş Karan ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Öğretim Görevlisi Burcu Yeşiladalı eğitmen olarak yer aldı.

İlgili Proje

Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Konularında Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Bilinç ve Duyarlılık Artırma Projesi (Aralık 2010-Haziran 2012)