Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi Başladı, 2 Şubat 2009

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Avrupa Komisyonu’nun Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı’na (EIDHR) “Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele” başlıklı proje ile yaptığı hibe başvurusu kabul edildi. 1 Şubat 2009’da başlayacak olan proje, Türkiye’de ayrımcılıkla mücadeleye yönelik mekanizmaları güçlendirmeyi ve süregelen ayrımcı uygulamaların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Bu amaca ulaşmak için ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılıkla mücadele için çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının bu alandaki rolleri güçlendirilecek. Projenin hedef grubunu oluşturan STK’lar ve toplum temelli örgütlerin temsilcileri, aktivistler, sendika temsilcileri ve avukatlara yönelik olarak proje kapsamında şu etkinlikler düzenlenecek: 

  • Ayrımcılık yasağı alanında çalışan STK ve sendikaların haritalanması; 
  • STK’lar ve sendikalar arasındaki mevcut ağları güçlendirmeye ve yeni ağların oluşmasına yönelik bir ağ oluşturma ve iletişim semineri; 
  • Hedef kitlenin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi; 
  • Ayrımcılık yasağı üzerine bir eğitim müfredatı geliştirilmesi ve rehber kitapların hazırlanması; 
  • STK’lar, sendikalar ve avukatlara yönelik eğitim seminerleri ve yerel seminerler düzenlenmesi; izleme raporları için kılavuz ilkeler oluşturulması; 
  • Irk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık vakalarına yönelik altı aylık izleme raporlarının hazırlanması. 

18 ay sürecek projeye Global Dialogue tarafından da ek finansman sağlandı. Proje hakkında detaylı bilgiye erişmek için Burcu Yeşiladalı (burcuy@bilgi.edu.tr) ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Proje

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi (Şubat 2009-Şubat 2011)