Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında beş rapor ve iki kitap yayınlandı, 22 Temmuz 2011

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında beş rapor ve iki kitap yayınlandı, 22 Temmuz 2011

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Şubat 2009-Mart 2011 arasında yürütülmüştür. Projenin genel amacı, Türkiye'de süregelen ayrımcı uygulamaların ve pratiklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadele yönünde çalışan mekanizmaların güçlendirilmesidir. Proje ile ayrımcılığın ortadan kaldırılması için gerekli adımların atılması, mekanizmaların güçlendirilmesi ve yapısal değişikliklerin gerçekleşmesine katkıda bulunulması, bu sayede Türkiye'de ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temelinde ayrımcılığa uğrayan kişilerin ve kişi gruplarının durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında yayınlanan Haritalama Çalışması Raporu; ırk/etnik köken, din/inanç, engellilik ve cinsel yönelim/cinsiyet kimliği temelinde hazırlanan dört farklı ayrımcılık izleme raporu; Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme ve Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi adlı kitaplar hakkında detaylı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

İlgili Proje

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi (Şubat 2009-Şubat 2011)