Cezasızlığa Son Günü, 23 Kasım 2013

Cezasızlığa Son Günü, 23 Kasım 2013

Etkinlik, 23 Kasım 2013 tarihinde Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu’nda 10.00-17.30 saatleri arasında gerçekleşti. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve ‘Düşünce Suçu(!?)’na Karşı Girişim’in üyesi olduğu IFEX (International Freedom of Expression Exchange) ile bağlantı içinde düzenlenen etkinlikte, hukukçular, sosyologlar ve habercilerin katılımıyla cezasızlık sorunlarının tüm boyutlarıyla ele alınması amaçlanmıştır.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Annie Game (International Freedom of Expression Exchange, IFEX) ve Emma Sinclair Webb (İnsan Hakları İzleme Örgütü, HRW) tarafından sunulan açılış konuşmalarının ardından, etkinlik "Medya Paneli", Erol Önderoğlu (Bianet, RSF), Gökçer Tahincioğlu (Milliyet- Ankara) ve Ümit Sönmez (TV NET); "Dosyalar Paneli", Seyda Selek, Cem Halavurt, Prof. Dr. Baskın Oran ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu; "Hukuk Paneli", Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Baskın Oran (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu (Marmara Üniversitesi) ve Feray Salman (İnsan Hakları Ortak Platformu); "IFEX kampanyası ve Sonuçları Paneli", Av. Eren Keskin’in katkılarıyla yürütülmüştür.