Eğitim: "Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi-III", 1-3 Aralık 2006

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle “Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesini 2005 yılında yürütmeye başlamıştır. 3 yıl sürecek olan bu proje, 2008 yılında sona erecektir. İlk iki seminer ayrı ayrı Marmara ve İç Anadolu Bölgeler’inde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine verilirken, üçüncü seminer aynı bölgelerde çalışan avukatlara yönelik olarak 1-3 Aralık 2006 tarihleri arasında düzenlenmiştir.

Düzenlediğimiz seminerle engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri üyelerinin veya bu örgütlere başvuran engellilerin uğradıkları hak ihlalleri karşısında adalete erişimlerini kolaylaştırmak, uluslararası başvuru yollarının da kullanılmasını sağlamak, avukatların kayıtlı oldukları Barolarda bu alanda çalışmalar yürütmelerini veya yürütülen çalışmaları güçlendirmeleri hedeflenmektedir. 

Bu seminere şu Baro ve sivil toplum örgütlerinden avukatlar katılmıştır: Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Genel Merkezi, Türkiye Körler Federasyonu, Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı, Özürlüler Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye Multiple Skleroz Derneği Ankara Şubesi, Türkiye Multiple Skleroz Derneği Genel Merkezi, Adapazarı Engelliler Federasyonu, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Merkezi, Omurilik Felçliler Derneği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Koordinasyon Merkezi, Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu, Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi, Bursa Barosu Engelli Hakları Komisyonu, Altı Nokta Körler Derneği Genel Merkezi, Tekirdağ Barosu, Nevşehir Barosu, Ankara Barosu Engelli Hakları Komisyonu, Kırşehir Barosu, Eskişehir Barosu ve Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Şubesi. 

Üç günlük seminerde, insan hakları perspektifinden engellilik, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nde engellilerin insan haklarının korunmasına ilişkin standartlar ile engellilerin iş ve sosyal güvenlik, eğitim ve medeni hukuk alanlarındaki sorunları ele alındı. 

Seminere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Dr. İdil Işıl Gül, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nden Maria Ventegodt Liisberg, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu Başkanı Av. Güler Polat, Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Türkay Asma, Ankara Barosu Engelli Hakları Komisyonu üyesi Av. Ömer İnal Durmuş konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Seminerin son günü, sabah oturumunda engellilerin insan haklarına ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi. Seminer, engellilerin insan haklarının geliştirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı yuvarlak masa tartışması ile sona erdi. 

Seminerde, görme engelli katılımcılar için eğitim malzemeleri kabartma baskı ile çoğaltılmıştır. 

İlgili Proje

Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi (Kasım 2005-Aralık 2010)