Eğitim: "Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi-IV", 10-12 Şubat 2007

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle “Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesini 2005 yılında yürütmeye başlamıştır. 3 yıl sürecek olan bu proje, 2008 yılında sona erecektir. İlk iki seminer ayrı ayrı Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine verilirken, üçüncü seminer aynı bölgelerde çalışan avukatlara yönelik olarak 1-3 Aralık 2006 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Dördüncü eğitim ise, 10-12 Şubat 2007 tarihlerinde Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’nde engellilik üzerine çalışan sivil toplum temsilcilerine verilmiştir.

Düzenlediğimiz seminerlerle engelli hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri üyelerinin veya bu örgütlere başvuran engelli yurttaşların uğradıkları hak ihlalleri karşısında adalete erişimlerini kolaylaştırmak, uluslararası başvuru yollarının da kullanılmasını sağlamak, ayrıca avukatların kayıtlı oldukları Barolarda bu alanda çalışmalar yürütmelerini veya yürütülen çalışmaları güçlendirmeleri hedeflenmektedir. 

Bu seminere, Beyaz Baston Görmeyenler Derneği (Antalya), Zihinsel Özürlüler Özel Eğitim Rehberlik Yardım ve Dayanışma Derneği (Antalya), Bedensel Engelliler Derneği Batman Şubesi, Otistik Çocukları Koruma ve Eğitim Derneği (Mersin), Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi, Türk Spastik Çocukları Derneği Isparta Şubesi, GAP Görmeyenler Derneği Genel Merkezi (Adıyaman), Bedensel Engelliler Derneği Şanlıurfa Şubesi, Bedensel Engelliler Derneği Genel Merkezi, Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi, Bedensel Özürlüleri Koruma ve Dayanışma Derneği Osmaniye Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi, Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi, Uluslararası Çocuk Merkezi, Mersin İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Omurilik Felçliler Derneği Şanlıurfa Şubesi, Antalya İşitme Engelliler Derneği, Adana İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Görmezleri Eğitim ve Himaye Derneği Kahramanmaraş Şubesi, Burdur Özürlüleri Koruma ve Yaşatma Derneği, Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Şubesi katılmıştır. 

Üç günlük seminerde, insan hakları perspektifinden engellilik, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nde engellilerin insan haklarının korunmasına ilişkin standartlar ile engellilerin iş ve sosyal güvenlik, eğitim ve medeni hukuk alanlarındaki sorunları ele alındı. 

Seminere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Dr. İdil Işıl Gül, engelli hakları alanında uzman Stefan Trömel, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu başkanı Av. Güler Polat, Av. Turhan İçli, eğitmen Halil Köseler konuşmacı olarak katılmışlardır. 

Seminerde, görme engelli katılımcılar için eğitim malzemeleri kabartma baskı ile Braille Alfabesinde çoğaltılmış ve işitme engelli katılımcılar için işaret dili ile tercüme yapılmıştır. 

Seminer ve Proje ile ilgili bilgi almak için Proje Koordinatörü Yrd. Doç Dr. İdil Işıl Gül (tel: 0212 311 52 72, e-posta: idil.gul@bilgi.edu.tr) ile irtibata geçiniz.

İlgili Proje

Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi (Kasım 2005-Aralık 2010)