Eğitim: "Etkili Müzakerecilik ve Sempozyum: Müzakere Eğitiminin Geleceği",14-16 Ekim 2009

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi; ABD’nin uyuşmazlık çözümünde ilk beş arasında yer alan üniversitelerinden Hamline Üniversitesi Hukuk Fakültesi, M&SD International ve İtalya’nın bu alanda önde gelen merkezlerinden ADR Center işbirliği ile uyuşmazlık çözümü konusunda eğitimlerin yer aldığı bir kurs ve sempozyum düzenlendi.

Dünyanın farklı üniversitelerinden eğitimcilerin katıldığı etkinlikler; 14 Ekim günü başlayan “Etkili Müzakerecilik” eğitiminin ardından iki gün sürecek sempozyumla devam etti. Müzakerenin Esasları, Zorlayıcı Taktiklerin Üstesinden Gelmek, Müzakere Becerilerinin Geliştirilmesi ile İletişim ve İlişki Yönetimi konularında eğitimlerin verildiği etkinliklerde uyuşmazlık konusunda çeşitli sunumlar gerçekleştirilmiş ve katılımcıların, etkin birer lider ve müzakereci olma, menfaatlerini etkili yöntemlerle savunma ve daha verimli iş ilişkileri kurma konularında bilgi edinmeleri amaçlanmıştır. Müzakere kursu ve sempozyum için katılım sertifikası verilmiştir.