Eğitim: "Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi-II", 6-8 Ekim 2006

Eğitim:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü (Lund/İsveç) ile işbirliği içinde İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) desteğiyle, 2005-2008 yılları arasında yürütecek olduğu “Türkiye’de Engellilerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi” projesi, 6 Ekim-8 Ekim 2006 tarihleri arasında, İç Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla ikinci seminerini gerçekleştirdi.
Seminere, Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezi ve Ankara Şubesi, Türkiye Görme Engelliler Derneği Ankara Şubesi, Türkiye Sakatlar Derneği Ankara ve Eskişehir Şubeleri, Toplumsal Duyarlılık ve Engelliler Entegrasyon Gönüllüleri Derneği, Zihinsel Engelliler Federasyonu, Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi, Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu, Altınokta Körler Derneği Ankara ve Kayseri Şubeleri, Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Türkiye Multiple Skleroz Derneği Ankara Şubesi, İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der), Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilciliği, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi, Engelsiz Abant İzzet Baysal Üniversitesi Koordinatörlüğü, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Engelsiz ODTÜ Koordinatörlüğü, İnsan Hakları Ortak Platformu, Kamu Yararına Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi, Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Vakfı katıldılar. 

Üç günlük seminerde, insan hakları perspektifinden engellilik, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği’nde engellilerin insan haklarının korunmasına ilişkin standartlar ile engellilerin iş ve sosyal güvenlik, eğitim ve Medeni Hukuk alanındaki sorunları ele alındı. 

Seminere, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi İdil Işıl Gül, Danimarka İnsan Hakları Enstitüsü’nde araştırmacı olan Maria Ventegodt Liisberg, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Barosu Engelli Hakları Komisyonu başkanı Av. Güler Polat, Av. Jülide Işıl Bağatur konuşmacı olarak katıldılar. 

İşitme engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımını sağlamak için, seminer boyunca işaret dili ile tercüme yapılmış ve görme engelli katılımcılar için de eğitim malzemeleri kabartma baskı ile çoğaltılmıştır. 

Seminerin son günü sabah oturumunda, engellilerin insan haklarına ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi. Seminer, engellilerin insan haklarının geliştirilmesine yönelik önerilerin ele alındığı yuvarlak masa tartışması ile sona erdi. 

Seminer ve Proje ile ilgili bilgi almak için Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (tel: 0212 311 52 72, e-posta: idil.gul@bilgi.edu.tr)  ile irtibata geçiniz. 

İlgili Proje

Türkiye’de Engelli Bireylerin İnsan Haklarına Saygının Güçlendirilmesi (Kasım 2005-Aralık 2010)