Hukuki Çoğulculuk Kollokyumu, 25 Şubat-6 Mart 2009

Hukuki Çoğulculuk Kollokyumu, 25 Şubat-6 Mart 2009

York Üniversitesi (Kanada) Siyaset Bilimi öğretim üyelerinden Doç Dr. Nergis Canefe, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde konuk öğretim üyesi olarak Hukuki Çoğulculuk (Legal Pluralism) üzerine sekiz günlük bir seminer programı gerçekleştirecektir.

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Hukuk, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Erasmus programlarının 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açıktır. 
  • Başvuracakların iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekmektedir. 
  • Programa belli sayıda öğrenci kabul edilebileceği için, başvurularda öncelik sırası dikkate alınacaktır. 
  • Hukuk Fakültesi programında, 2009 Bahar döneminde açılacak LAW 461 (İnsan Hakları Hukuku) dersini alacak öğrenciler, bu seminere eksiksiz devam edip, seminer boyunca sınıf içinde yapılan çalışmalarda da başarılı olmaları halinde, bu başarıları LAW 461 dersinin başarı notunun belirlenmesinde 10 puanlık bir katkı sağlayacaktır. 
  • Programı başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere, ayrıca bu durumu gösterir bir sertifika sunulacaktır. 
  • Seminerler, akşamüstü saatlerinde, üç saatlik oturumlar şeklinde (18:00-21:00) Üniversite’nin Dolapdere kampüsünda gerçekleştirilecektir. 

Program konusundaki başvuruların Hukuk Fakültesi Sekreterliği’nden Sayın Handan Narin Canlı’ya (handann@bilgi.edu.tr; 0212-311 51 08/09) iletilmesi gerekmektedir. 

Programın yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar konusunda, Öğretim Görevlisi Seda Kalem’den (skalem@bilgi.edu.tr) bilgi alınabilir.