Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi: İletişim ve Ağ Kurma Semineri, 6-7 Kasım 2009

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi: İletişim ve Ağ Kurma Semineri, 6-7 Kasım 2009

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Şubat 2009’dan bu yana yürütmekte olduğu Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi kapsamında 6-7 Kasım 2009 tarihlerinde İletişim ve Ağ Kurma Semineri düzenlendi.

İstanbul’da düzenlenen seminer ile ayrımcılık yasağı alanında çalışan STK’lar ve sendikalar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, yeni ortaklıkların geliştirilmesi ve ileride ortaklaşa izleme ve belgeleme çalışmaları yapmak için uygun zeminin yaratılması amaçlanmıştı. Seminere; ırk veya etnik köken, din veya inanç, cinsel yönelim ve engellilik temelinde ayrımcılık alanında çalışan STK’ların, insan hakları örgütlerinin ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Seminerin ilk günü Proje Koordinatörü Burcu Yeşiladalı tarafından yapılan açılışın ardından projenin kısa tanıtımı yapıldı. İlk oturumun ardından seminere katılan STK ve sendikaların birbirlerinin amaçları, hedef aldıkları gruplar, etkinlikleri ve bağlı oldukları ağlar/platformlar hakkında bilgi paylaşımına yönelik bir oturum gerçekleşti. Ardından Sevinç Eryılmaz Dilek (İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Uzman) ve Ulaş Karan (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi) tarafından proje kapsamında yürütülmüş olan Haritalama Çalışmasının bulguları paylaşıldı. Günün ikinci yarısında ise iletişim ağları ve platformların yürütülmesinde iyi uygulamalara yer verildi. Bu bölümde TCK Kadın Platformu ve CEDAW Sivil Toplum Yürütme Kurulu adına Şehnaz Kıymaz Bahçeci, CEDAW Gölge Raporunun hazırlanma sürecini aktardı. Ardından Av. Seda Akço tarafından Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu’nun yapısı ve işleyişine dair bir sunum yapıldı. Üçüncü konuşmacı ise GDO’ya Hayır Platformu deneyimini aktaran TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık idi. Günün son oturumunda ise Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Ulaş Karan tarafından proje kapsamında hazırlanmış olan Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberinin ilk bölümü sunuldu. Bu bölümde uluslararası ve ulusal mevzuatta ayrımcılık yasağı ve ilgili kavramlar üzerinde duruldu. 

Seminerin ikinci günü, ayrımcılıkla mücadele alanında ortak çalışmalar yürütülmesi konusuna yönelik grup çalışmalarını da içeren ilk oturum Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır (Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi) tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmanın ardından İdil Işıl Gül ve Ulaş Karan, hazırladıkları eğitim rehberinin izleme ve belgelemenin ele alındığı bölümünü sundular. Bundan sonraki oturumda katılımcılar bir dizi ayrımcılık vakasını inceleyerek bu vakalara dair verilerin toplanmasına ve bunların kullanılmasına yönelik uygulamalı bir çalışma yaptılar. Seminerin son oturumunda ise Yrd. Doç. Dr. Levent Korkut (Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi) ve Nurcan Kaya, İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) koordinasyonunda hazırlanmış olan Ayrımcılığın Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılması Kanun Taslağını sundular. 

Seminere katılan kurumlar şöyle idi: 

 • Engelli İnsan Hakları Derneği (EN-İNSAN DER) 
 • Pembe Hayat LGBTT Derneği 
 • Edirne Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EDROM) 
 • Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) 
 • Tekgıda-İş Sendikası 
 • Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV) Genel Merkezi 
 • Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) 
 • Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) 
 • Özürlüler Vakfı 
 • İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) 
 • İnsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) 
 • Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği 
 • Tarih Vakfı 
 • Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği 
 • Romanlar Sosyal, Kültür, Dostluk ve Dayanışma Derneği 
 • MorEl Eskişehir LGBTT Oluşumu 
 • Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği 
 • Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL) 
 • İstanbul Üniversitesi Engelsiz Üniversite Birimi 
 • İnsan Hakları Derneği (İHD) 
 • Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD) 
 • Mezopotamya Kültür ve Dayanışma Derneği 
 • Engelliler Konfederasyonu 
 • Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV) 
 • Sosyal Değişim Derneği 
 • Türkiye Körler Vakfı 
 • TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
 • İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) 
 • Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) 
 • Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Platformu 
 • Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği 
 • Global Dialogue 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesinin genel amacı, Türkiye'de süregelen ayrımcı uygulamaların ve pratiklerin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmak ve ayrımcılıkla mücadele yönünde çalışan mekanizmaların güçlendirilmesidir. 

Proje, sivil toplum örgütlerinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunmasında ve ayrımcılıkla mücadelede oynadığı önemli rol düşünülerek planlanmıştır. Proje, bu düşünceden hareketle ırk veya etnik köken, din veya inanç, engellilik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık meselesini ele alan, bu alanda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarının ayrımcılıkla mücadelede oynadıkları rolün güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için proje kapsamında yapılacaklar şunlardır: 

 1. Ayrımcılık yasağı ve ayrımcılıkla mücadele üzerine çalışan STK'lar ve sendikalar arasındaki mevcut ağların güçlendirilmesi ve yeni ağların oluşmasının teşvik edilmesi, 
 2. Ayrımcılık üzerine çalışan STK, sendika temsilcilerinin ve avukatların ayrımcılık vakalarının izlenmesi ve belgelenmesine yönelik eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alandaki kapasite gelişiminin sağlanması, 
 3. Türkiye'de ayrımcılığın varlığı ve yoğunluğu hakkında bilgi ve bilincin artırılmasına yönelik olarak, projede ele alınan dört farklı ayrımcılık temeli üzerine altı aylık izleme raporlarının hazırlanması. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülmekte olan proje Avrupa Demokrasi ve İnsan Hakları Aracı-Türkiye Programı çerçevesinde finansal olarak desteklenmektedir. Projeye Global Dialogue ek finansman ile destek olmaktadır. 

İlgili Proje

Belgeleme ve Raporlama Yoluyla Türkiye’de Ayrımcılıkla Mücadele Projesi (Şubat 2009-Şubat 2011)