İnsan Hakları Aktivizmi (1) Toplantısı: Film Gösterimi ve Söyleşi-Farklılığın Hiyerarşisi: Avrupa’da Irk Ayrımcılığı, 8 Nisan 2006

İnsan Hakları Aktivizmi (1) Toplantısı: Film Gösterimi ve Söyleşi-Farklılığın Hiyerarşisi: Avrupa’da Irk Ayrımcılığı, 8 Nisan 2006

8 Nisan 2006 tarihinde, 25. Uluslararası Film Festivali kapsamında Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından "Beyaz Terör" adlı filmin gösterimi ve ardından panel gerçekleştirildi. 

Panele katılımcı olarak; Turgut Tarhanlı (Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü); François Sant'Angelo (Avrupa Konseyi Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) Üyesi);  Semra Somersan (Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü); Ayhan Kaya (Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü) katıldılar.

Eşitlik, ilk bakışta, belki anlamı konusunda çok zorlanmadığımız bir kavram. Ama Aydınlanma düşüncesinin etkisi altında, “tüm insanlar hür doğar, hakları ve onurları bakımından eşittir” şeklinde ifade edilen eşitlik hakkı, siyasette ve gündelik hayatımızda böyle kolaylıkla savunabileceğimiz bir yere sahip olabildi mi? Eşitliğin karşı ucu, ayrımcılık. Ayrımcılığın varlığını sorgulamadan, eşit olduğumuzu iddia edebilir miyiz? Bugünün dünyasındaki çokkültürlülük, azınlık ve çoğunluk politikaları bu tartışmanın neresinde yer alıyor? Avrupa’da yaygınlaşan, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı politikalarını, Avrupa’dan bakarak nasıl görüyoruz? Bu sorular ve sorunların tartışıldığı bu söyleşi, İsviçreli Daniel Schweizer’in yönettiği, Neo-Nazilerin dünyasının rahatsız edici bir incelemesi olan "Beyaz Terör" adlı belgeselin gösteriminin ardından gerçekleştirildi.