İnsan Hakları Aktivizmi (13) Toplantısı: Sivil Toplum Örgütleri ve Dava Yolu Stratejisi, 7 Haziran 2003

7 Haziran 2003 tarihinde İnsan Hakları Aktivizmi (13) toplantısı yapıldı. Leanne MacMillan (International Centre for the Legal Protection of Human Rights-Interights), "Sivil Toplum Örgütleri ve Dava Yolu Stratejisi" konulu bir seminer verdi.