İnsan Hakları Aktivizmi (3) Toplantısı: Sivil Toplum Örgütlerinin Azınlık Haklarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasına Katkısı, 13 Aralık 2003

13 Aralık 2003 tarihinde İnsan Hakları Aktivizmi (3) toplantısı yapıldı. Cynthia Morel (Minority Rights Group International, Londra) “Sivil Toplum Örgütlerinin Azınlık Haklarının Geliştirilmesi ve Uygulanmasına Katkısı” konulu bir seminer verdi.