İnsan Hakları Aktivizmi (4) Toplantısı: İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü, 20 Aralık 2003

20 Aralık 2003 İnsan Hakları Aktivizmi (4) Toplantısı yapıldı. Barış Çilingir ve Bahattin Özdemir (İzmir Barosu, İşkenceyi Önleme Grubu) “İşkencenin Önlenmesinde Hukukçuların Rolü” konulu bir seminer verdi.