İnsan Hakları Aktivizmi (6) Toplantısı: Savaş ve Hekimlik, 22 Mart 2003

22 Mart 2003 tarihinde İnsan Hakları Aktivizmi (6) Toplantısı yapıldı. Doç. Dr. Ümit Biçer (Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı) ve Dr. Ümit Şahin (Çevre Için Hekimler Derneği Başkanı), “Savaş ve Hekimlik” isimli sunumla Türk Tabipler Birliği’nin Filistin İzlenimlerini aktardılar.