İnsan Hakları Aktvizmi (9) Toplantısı: İşkenceye Karşı Sözleşme'ye Ek Protokol İçin Yürütülen Kampanya ve Lobi Faaliyetleri, 3 Mayıs 2003

3 Mayıs 2003 tarihinde İnsan Hakları Aktivizmi (9) toplantısı yapıldı. Debra Long (Association for the Prevention of Torture), 'İşkenceye Karşı Sözleşme'ye Ek Protokol İçin Yürütülen Kampanya ve Lobi Faaliyetleri' konusundaki deneyimlerini aktardılar.