Toplantı: "Kadına Karşı Sınır Tanımayan Şiddet", 16 Mayıs 2015

Toplantı:

Tarih: 16 Mayıs 2015, Cumartesi

Saat: 14.00-16.00

Yer: Dolapdere Kampüsü, Mahkeme Salonu

 

Konuşmacı: Prof. Dr. Yakın Ertürk (BM Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü) 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Yakın Ertürk kadına karşı şiddet ile ilgili deneyimlerini ve Metis Yayınları’ndan çıkan "Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu" başlıklı kitabını paylaştı. Uzun yıllar Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevinde bulunan Ertürk kitabında, farklı ülkelerdeki saha tecrübesini temel alarak kadına yönelik şiddetin kapsamlı bir analizini yapıyor. Kitapta, Ertürk’ün Özel Raportör olarak Demokratik Kongo Cumhuriyeti, El Salvador, Filistin, Gana, Guatemala, Hollanda, İran, İsveç, Rusya Federasyonu ve Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaretleri sırasındaki gözlemlerine de yer veriliyor. 

Kitap hakkında:
"Uzun yıllar Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Özel Raportörlüğü görevinde bulunan Yakın Ertürk, farklı ülkelerdeki saha tecrübesini te-mel alarak, hem düzey hem yayılım olarak sınır tanımaksızın küresel bir olgu haline gelen kadına yönelik şiddetin geniş kapsamlı bir analizini yapıyor. Görüyoruz ki İsveç'ten Kongo'ya, Guatemala'dan İşgal Altındaki Filistin Toprakları'na, batı doğu, kuzey güney dinlemeden bütün ülkeleri kateden kadına yönelik şiddeti kültüralist açıklamalarla ele almak mümkün değil, tersine birçok durumda kültürcü özcülük bu şiddetin doğrudan suç ortağı.

Dünya kadınlarının küresel bir güce dönüşen hak mücadelelerinin nasıl uluslararası bir kadın hakları hukuku oluşturduğunu, uygulamalarda neyin başarılıp neyin başarılamadığını, kazanımları ve eksiklikleri, süregiden kuramsal tartışmaları ele aldığı gibi, üstesinden gelinmesi gereken sorunlara da odaklanan kitabın hem yeni kuşak feministlerin mücadelesi için, hem sosyal bilimciler için paha biçilmez bir kaynak niteliği taşıdığını düşünüyoruz.

İnsan hakları evde başlamalı — sokakta, okulda, poliste, mahkeme salonlarında, işyerinde devam etmeli..."

Toplantının video kaydı