Konferans ve Tartışma: "Medya Özgürlüğü", 13 Ocak 2010

Konferans ve Tartışma:

İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 13 Ocak 2010 tarihinde düzenlenen “Medya Özgürlüğü” başlıklı konferansa, konuşmacı olarak, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT/OSCE) Medya Özgürlüğü Temsilcisi Miklos Haraszti katıldı.

AGİT Medya Özgürlüğü Temsilciliğine 10 Mart 2004 tarihinde atanan Miklos Haraszti, Macaristan vatandaşı bir yazar, gazeteci, insan hakları savunucusu ve akademisyendir ve Budapeşte Üniversitesi’nde felsefe ve edebiyat eğitimi görmüştür, 

1976 yılında, Macar Demokratik Muhalefet Hareketi’nin kuruluşunda görev alan Miklos Haraszti, 1980 yılında Sovyet yeraltı yayınlarından Beszélo dergisinin editörlüğünü üstlendi. 1989’da serbest seçimlere geçiş üzerine yuvarlak masa müzakerelerine katıldı. Macar parlamentosunda 1990-1994 yılları arasında görev aldıktan sonra, demokratikleşme ve medya politikaları konularında çeşitli üniversitelerde ders vermeye başladı. 

“Bir İşçi Devletinde Bir İşçi” ve “Kadife Cezaevi” gibi birçok makalesi ve kitapları çeşitli dillere çevrilmiştir. Makaleleri The New York Times ve The Washington Post gazetelerinde yayınlanmış olan Miklos Haraszti İngilizce, Rusça ve Almanca bilmektedir. 

Miklos Haraszti’nin, AGİT Medya Özgürlüğü Temsilcisi olarak üstlendiği görevler arasında, AGİT üyesi 56 ülkedeki medya gelişmelerini izlemek, ifade özgürlüğü ihlallerinde erken uyarıda bulunmak ve AGİT’in basın özgürlüğü taahhütleri ile tam uyum sağlanmasının teşvik edilmesi gibi sorumlluklar yer alıyor. AGİT bağlamında medya özgürlüğü, yazılı, görsel, dijital medya ve süreli-süresiz yayınları da kapsayan bir çerçevede değerlendirilmektedir.