2016 Avrupa Pro Bono Forumu, 16-18 Kasım 2016

2016 Avrupa Pro Bono Forumu, 16-18 Kasım 2016

İstanbul Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı olarak, onuncusu 16-18 Kasım tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenen Avrupa Pro Bono Forumu’na İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi adına İdil Elveriş katıldı. Elveriş aynı zamanda PILNET’in yılın pro bono ödülleri komitesinde jüri üyesi olarak yer aldı ve “pro bonoda yerel etki” ödülünü kazanan Romen ACTEDO isimli STK’ya ödülünü de sunanlardan oldu.

Forum, Avrupa’da pro bononun tarihi ve mevcut durumuna dair Lamin Khadar tarafından kaleme alınmış bir raporla başladı. Forumda, Avrupa’da pro bono kültürünün gelişim süreci ve pro bono ağlarının sadece eşleşme kuruluşları olmayıp hukuki değişim süreçlerine yardım eden yapılar olması gibi konulara yer verildi. Pro bononun geçiş dönemi adaleti sürecinin bir parçası olabilmesi yanında sivil toplumun ve insan hakları savunucularının korunmasına, genç avukatların mesleğe bakış açısında sivil toplumun ve pro bononun önemine dair konuşmalar da yapıldı.

İlgili Proje

Ücretsiz Hukuki Destek Ağı (Pro Bono) (2006-2019)