2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı, 1-3 Haziran 2016

2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı, 1-3 Haziran 2016

European Network on Gender and Violence (ENGV), Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden farklı disiplinlerde çalışan 250 civarında araştırmacıdan oluşan bir uzman ağıdır. ENGV’nin koordinatörlüğünü Maine Üniversitesi ve Metropolitan Üniversitesi Öğretim Üyesi Renate Klein ile Dortmund Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Monika Schröttle yürütüyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve şiddetin önlenmesi alanlarında çalışan araştırmacı ve uzmanların gerçekleştirdikleri en güncel araştırmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulmasını sağlamak üzere her yıl bir ENGV konferansı düzenleniyor. 1996-2003 yılları arasında her yıl düzenlenen konferanslar, 2004-2007 arasında "Coordinated Action on Human Rights Violations" projesi aracılığıyla toplanmaya devam etti. 2012’den itibaren de yeniden yıllık konferanslar olarak düzenlenmeye başlandı.

2016 European Network on Gender and Violence Yıllık Konferansı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin evsahipliğinde 1-3 Haziran 2016 tarihleri arasında Santralistanbul’da gerçekleştirildi. Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu konferansın gerçekleşmesine katkıda bulundu.

Toplantının ilk günü olan 1 Haziran doktora veya post doktora aşamasında olan araştırmacıların çalışmalarının tartışılmasına ayrıldı. 2 Haziran’da İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Federal Almanya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Georg Birgelen’in açılış konuşmalarının ardından Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddet Eski Özel Raportörü Prof. Dr. Yakın Ertürk “Kadına Karşı Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratik” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Yakın Ertürk konuşmasında, dünyada yükselen muhafazakarlığın uluslararası alanda kabul görmüş kadın haklarına yönelik tehditlerine dikkat çekti ve BM’deki görevi sırasındaki gözlemlerinden hem Batı’da hem Doğu’da kadına yönelik şiddete ilişkin yanlış algılara ilişkin çarpıcı örnekler verdi. Ertürk ayrıca 2015’de Türkiye’de Metis Yayınları tarafından basılan “Sınır Tanımayan Şiddet: Paradigma, Politika ve Pratikteki Yönleriyle Kadına Şiddet Olgusu” adlı kitabının “Violence without Borders: Paradigm, policy and praxis concerning violence against women” başlığıyla İngilizce olarak yayınlanmak üzere olduğunu belirtti. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Politikaları Enstitüsü’nden Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu ise 2008 ve 2013’de Türkiye çapında gerçekleştirilen kadına yönelik şiddet araştırmalarının bulgularını karşılaştırmalı olarak paylaştı. Kadın hakları alanında uzun yıllardır mücadele veren Avukat Hülya Gülbahar da konuşmasında 2000’li yıllarda kadın hakları alanında Türkiye’de gerçekleştirilen reformların yeniden eski haline döndürülmek istendiğine vurgu yaptı. Gülbahar aynı zamanda Türkiye’de kadınların %86’sının kadın hakları örgütlerini desteklediğine ilişkin bir araştırma bulgusunu paylaştı.

Öğleden sonraki oturumlarda Almanya’dan Barbara Kavemann ve Mart Busche şiddet konusundaki araştırmalara dair teorik güçlüklere ilişkin sunum yaptılar. Öte yandan European Union Agency for Fundamental Rights’dan Sami Nevala, AB çapında kadına yönelik şiddet konusunda yürütülen araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak yakın partner şiddetinde zorlayıcı şiddete ilişkin bulguları paylaştı.

3 Haziran’da öğleden önceki ilk oturumda Hollanda’dan Sietske Dijkstra sunumunda boşanma sonrasında kadınların güvenliğini sağlamanın güçlüklerine değinirken, İngiltere’den Ravi Thiara ve Christine Harrison da ebeveynin çocukla ilişkisinin boşanma sonrasında şiddetin sürdürülmesinde kullanıldığına ilişkin araştırma sonuçlarını paylaştılar. Öğleden önceki ikinci oturumda İngiltere’den Marianne Hester tecavüz vakalarına ilişkin polis kayıtlarına dayalı olarak gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaşırken yine İngiltere’den Lis Bates polis kayıtlarında namusa dayalı şiddet olarak değerlendirilen vakalara ilişkin araştırmasının ilk bulgularını sundu. İsrail’den Heba Zedan ise Prof. Muhammed Haj-Yahia ile birlikte İsrail’de yaşayan Filistinli kadın üniversite öğrencileri arasında cinsel istismara ilişkin gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını ve sınırlılıklarını paylaştı.

Öğleden sonraki ilk oturumda İngiltere’den Maggie Evans ve LynnMarie Sardinha şiddet araştırmalarına ilişkin metodolojik tartışmaları paylaştılar. Son oturumda da Almanya’dan Monika Schröttle kadın cinayetlerine ilişkin AB COST Action tarafından desteklenen ve  2017’de sona erecek olan projeden söz etti. İtalya’dan Anna Constanza Baldry kadın cinayetleri sonucunda yetim kalan çocuklarla ilgili yürüttükleri araştırmanın bulgularını paylaştı. Polonya’dan Magdalena Gryzb ise Polonya’daki kadın cinayetlerine ilişkin olarak yürütmek istediği araştırmanın çerçevesini anlattı.

Toplantıda ayrıca 8 poster bildiri sunuldu. Toplantıya Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Danimarka, Hollanda, İsrail, İtalya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya’dan yaklaşık 40 araştırmacı katıldı. Sadece ağ üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantının 2 Haziran’daki oturumlarına Türkiye’den çeşitli kadın örgütlerinden temsilciler ve akademisyenler de davet edildi. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden temsilciler ve çeşitli akademisyenler 2 Haziran’daki oturumlara katıldı. 

 

Avrupa Birliği Temel Hakları Ajansı (FRA) tarafından toplantı ile ilgili yayımlanan haber: European Gender and Violence Network discusses FRA violence against women survey results” 

 

Konferans fotoğrafları