70. Yıldönümünde Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 10 Aralık 2018

70. Yıldönümünde Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, 10 Aralık 2018

2018 yılında 70. yıldönümü kutlanan Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi (EİHB), insan hakları hukukunun gelişimi bakımından önemli bir başlangıç oldu. 30 maddeden oluşan EİHB, 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından, Paris’te kabul edilmişti. İçerisinde medeni ve siyasal hakların yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel hakları da barındıran ve bu bakımından özgün bir belge olan EİHB, her ne kadar kendisi hukuken bağlayıcı nitelikte olmasa da hem kendisinden sonra yapılan pek çok uluslararası ve bölgesel insan hakları antlaşmasına, hem de ulusal anayasalarda insan haklarının düzenlenmesine ilham kaynağı oldu. Birleşmiş Milletler’de kabul edilmesi sırasında Eleanor Roosevelt tarafından “dünyanın her yerindeki tüm insanlar bakımından uluslararası bir Magna Carta olabilir” şeklinde nitelenen EİHB, gerçekten de beklenen etkiyi yaratmayı büyük ölçüde başardı; geçen 70 yılda, sayısız bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması ve güçlendirmesinde etkili bir referans oldu. EİHB, hiç kuşkusuz, bundan sonra da, insanın her türlü güç karşısındaki özerkliği ve insan onurunun korunması yolunda, gelişen insan hakları hukukunun kilit taşı olmayı sürdürecektir.

EİHB’nin kabul edildiği 10 Aralık tarihi her sene bütün dünyada “İnsan Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.