AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı, 12-13 Mart 2015

AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı, 12-13 Mart 2015

AB Katılım Sürecinde Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Konferansı, AB Genişleme Bölgesinde sivil toplum kuruluşlarını (STK) desteklemeyi amaçlayan TACSO Projesi’nin İnsandan İnsana Programı (P2P) bileşeni kapsamında TACSO Türkiye tarafından, Kaos GL Derneği ve İnsan Hakları Ortak Platformu işbirliği ile düzenlendi. İnsandan İnsana Programı (P2P), Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) Program stratejisinin üç kolundan birini oluşturmakta ve Batı Balkan Ülkeleri ile Türkiye’deki STK’ların, Avrupa Birliği kurumlarını ziyaret ederek ve AB ülkelerinden STK’larla bir araya gelerek; AB ve katılım sürecine ilişkin bilgi edinmelerine, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortaklıklar, ağlar kurmalarına, genişleme ve ortaklık perspektifinden karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

12-13 Mart’ta Ankara’da düzenlenen konferansa 94 yerli ve yabancı sivil toplum örgütü ve ilgili kamu kurumu temsilcisi katıldı. Konferans kapsamında düzenlenen panellerde ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik çerçevesinde uluslararası standartlar ve AB politikaları, bu alanda çalışan STK'ların önündeki fırsat ve engeller ve STK'ların perspektifinden Türkiye'de ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik politika ve mekanizmaları üzerinde duruldu. Konferansın son günü ayrıca "Homofobiye ve Transfobiye Karşı Bölgesel Ağ Çalıştayı" düzenlendi.  

Konferansın ilk günü Merkez üyesi Burcu Yeşiladalı tarafından kolaylaştırıcılığı yapılan "Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Çerçevesinde Uluslararası Standartlar ve AB Politikaları" panelinde amaç uluslararası ve bölgesel düzeyde ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik mekanizmalarınca oluşturulmuş standartlar ve politikalara daha yakından bakmak ve bu mekanizmaların deneyimlerini paylaşmaktı. Panelde Avrupa Konseyi Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’ndan Gün Kut, Avrupa Ayrımcılıkla Mücadele alanında Hukuki Uzmanlar Ağı’ndan Isabelle Chopin ve BM İnsan Hakları Tematik Grubu’nu temsilen Severine Jacomy Vite bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

TACSO tarafından hazırlanan konferans raporu için tıklayınız