Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün Görev Alanında Değişiklik, 10 Ocak 2019

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ilki olan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1), 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştı.

Bu Kararname’nin 40. maddesine göre, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar arasında, Adalet Bakanlığı’nın hizmet birimlerinden “Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü” de bulunmaktadır. Genel Müdürlüğün görev ve yetkilerinin belirlendiği, Kararname’nin 45. maddesinde “Uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek” de Genel Müdürlüğün görevleri arasında yer almaktaydı.

Söz konusu düzenleme, 10 Ocak 2019 tarih ve 30651 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 27) ile değiştirildi. 27 numaralı Kararname’nin 12. maddesi ile 1 numaralı Kararname’nin 45. maddesindeki “ve insan hakları” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, söz konusu maddenin yeni metni ve dolayısıyla bu konuya ilişkin olarak, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bu görev alanı şöyle tanımlanmıştır: “Uluslararası hukuk konusundaki gelişmeleri izlemek, bu konulardaki çalışmalara katılmak, gelişmelerin iç hukuka yansıtılması için ilgili kurum ve kuruluşları bilgilendirmek.”