Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 7 No'lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, 25 Mart 2016

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 7 No'lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı, 25 Mart 2016

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 7 Nolu Protokol,  22 Kasım 1984 tarihinde imzaya açılmış ve 1 Kasım 1988 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Protokol ceza davalarında temyiz hakkına, haksız mahkûmiyetten ötürü tazminat hakkına, aynı suçtan ötürü ikinci kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkına, eşler arasındaki eşitliğe ve yabancıların sınır dışı edilmesine ilişkin usul güvencelerine yer vermektedir.

Türkiye, Protokol’ü 14 Mart 1985 tarihinde imzalamıştı. Protokol’ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 25 Mart 2016 tarih ve 29664 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak Türkiye açısından Protokol’e taraf olma usulü henüz tamamlanmadı.

Türkiye hukukuna göre, imzalanan sözleşme bakanlar kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulup buna ilişkin bir onaya uygun bulma kanunu çıkartılması, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra bakanlar kurulu ve Cumhurbaşkanının imzaladığı bakanlar kurulu kararnamesinin Resmi Gazete’de yayımlanması ve bu işlemlerin tamamlanmasının ardından sözleşmeye ilişkin onay belgesinin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanıp ilgili sözleşmede belirtilen yetkili mercie gönderilmesi gerekiyor. Sözleşme, iç hukukta bakanlar kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandığında, uluslararası açıdan ise onay belgesi yetkili mercie sunulur sunulmaz veya sözleşmede belirlenen süre sonunda hukuken bağlayıcı hale geliyor.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 7 No'lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'a ulaşmak için tıklayınız.