Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi Yayımlandı, Nisan 2018

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi Yayımlandı, Nisan 2018

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Türkiye’de yargı kurumlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirilmesini ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sistemini desteklemeyi ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında dört kitaptan oluşan el kitapları serisi hazırlanmıştır. El kitapları serisinde yer alan kitapların ikisi İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ulaş Karan tarafından hazırlanmıştır. Kitaplara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-2: İfade Özgürlüğü

► Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru El Kitapları Serisi-3: Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü

► Proje hakkında detaylı bilgi