Avrupa Ev İçi Şiddet Konferansı, 6-9 Eylül 2015

Avrupa Ev İçi Şiddet Konferansı, 6-9 Eylül 2015

Avrupa Ev İçi Şiddet Konferansı (European Conference on Domestic Violence), Queens Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6-9 Eylül 2015 tarihleri arasında Belfast’ta gerçekleştirildi. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden 400’den fazla katılımcı kadına yönelik şiddet, yakın partner şiddeti ve ev içi şiddet konularındaki araştırmalarının bulgularını paylaştı. Konferans süresince 48 sözlü sunum oturumu, 23 atölye, 15 sempozyum ve 7 genel oturum gerçekleştirildi. Konferansta ele alınan bazı temalar şunlardır: önleme ve müdahale stratejileri, güçlendirme, namusa dayalı şiddet, ev içi şiddet ve ruh sağlığı, kültür ve şiddet. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Sevinç Eryılmaz konferansta "Namusa Dayalı Şiddet" başlıklı oturumda “Universalism-Cultural Relativism Debate in Germany in Cases of Honour-Related Killings against Women Who Originated from Turkey” (Almanya’da Türkiye’den Göç Etmiş Kadınlara Yönelik Namusla İlintili Cinayet Vakalarında Evrensellik-Kültürel Görecelilik Tartışması) başlıklı bir sunum yaptı. Aynı oturumdaki diğer katılımcılar Kanada’dan Estibaliz Jimenez ve Marie-Marthe Cousineau (Domestic Violence and Honour Based Violence: The Canadian Context), İsveç’ten Mehrdad Darvishpour (Honour Related Violence and Shelters for Children) ve İngiltere’den Lis Bates (Police Identification of Honour-Based Abuse in England and Wales) oldu.

Konferansta sunulan bildirilerin özeti için lütfen tıklayınız.

Konferans programı için lüften tıklayınız.