Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edilen hükümlülerin tutulduğu koşulları denetleyecek, 13 Kasım 2017

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından mahkum edilen hükümlülerin tutulduğu koşulları denetleyecek, 13 Kasım 2017

Avrupa İşkencenin ve İnsanlıkdışı veya Onurkırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi, CPT), Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ile ICC tarafından mahkum edilen hükümlülerin tutulduğu koşulların izlenmesini öngören bir Nota Teatisi imzaladı.

9 Kasım 2017’de yürürlüğe giren Nota Teatisi, CPT’nin, ICC’de yargılanarak hüküm giymiş ve Avrupa Konseyi üyesi Devletlerden birinin ülkesinde mahkum olan kişilerin alıkonma koşullarının denetlenmesinde ICC’ye destek vermesini öngörüyor. CPT tarafından yapılacak denetimler, ilgili Devletin ICC ile “İnfazdan Sorumlu Devlet” sıfatıyla yaptığı ikili anlaşmada, CPT’yi bu hususta yetkili denetim organı olarak kabul etmesi yoluyla hayata geçecek. CPT denetimleri, İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin “Komite ziyaretinin, periyodik ya da ad hoc şekilde” ve “resen veya taraf Devletin daveti üzerine” yapılabileceğini öngören 7. maddesi uyarınca gerçekleşecek. Komite’nin ziyareti takiben hazırladığı rapor, İnfazdan Sorumlu Devlet veya bu Devletin onayı üzerine Komite tarafından ICC ile paylaşılacak.

CPT’nin Başkanı Mykola Gnatovskyy, ICC ile yapılan antlaşmayla ilgili açıklamasında, “alıkonma koşullarının denetiminin, özgürlüğünden mahrum bırakılan herkes açısından temel bir güvence teşkil ettiğini” hatırlatarak, uluslararası yargı organlarının da, Devletlerden bekledikleri yüksek standartlara uygun davranmasının önemini vurguladı.

ICC Başkanı Yargıç Silvia Fernández de Gurmendi de, bu işbirliği antlaşması yoluyla Mahkemenin, CPT’nin tutukluluk ve mahkumiyet koşullarının denetlenmesindeki uzmanlığından faydalanma imkanına sahip olacağını belirtti. Yargıç Gurmendi ayrıca taraf Devletlere, hakkında hüküm verilmiş kişilerin hapis cezalarının infazının gerçekleştirilmesi konusunda işbirliği çağrısını tekrarladı.

 

CPT ve ICC arasında imzalanan Nota Teatisi’nin tam metni (İngilizce)

 

Kaynak: Avrupa Konseyi