Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP)

Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP)

Avrupa Konseyi Hukukçular İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals, HELP) Avrupa Konseyi tarafından hukukçulara yönelik olarak geliştirilmiş olan eğitim platformudur. HELP’in amacı hakimlere, avukatlara ve savcılara Avrupa insan hakları standartlarına dair eğitim sunmaktır. HELP tarafından sunulan eğitimler, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) yanı sıra Avrupa Sosyal Şartı, veri koruma veya çalışma hakları gibi başlıca Avrupa Konseyi sözleşmelerini ilgilendiren alanları da kapsamaktadır. HELP tarafından ayrıca AB desteğiyle AB Temel Haklar Şartı ve ilgili AB mevzuatı veya içtihadına dair AB üyesi ülkelere yönelik özel kurslar da geliştirilmiştir.

HELP tarafından geliştirilen ve bir araya getirilen AİHS ile ilgili bir dizi eğitim kaynağı çevrim içi (online) olarak sunulmaktadır. Bunlardan bazıları İngilizce dışındaki Avrupa Konseyi dillerinde de mevcuttur. E-eğitim platformuna ücretsiz olarak erişim mümkündür.

Hali hazırda sunulmakta olan online eğitim programları şunlardır:

 • Kabul edilebilirlik kriteri (Türkçe dilinde de mevcut) 
 • Tutuklamaya alternatif tedbirler
 • Ayrımcılık yasağı 
 • İltica ve AİHS (Türkçe dilinde de mevcut) 
 • İş dünyası ve insan hakları 
 • Çocuk dostu adalet ve çocuk hakları 
 • İnsan ticareti ile mücadele
 • Verilerin korunması ve mahremiyet hakları
 • Aile hukuku
 • Irkçılık, yabancı düşmanlığı, homofobi ve transfobi ile mücadele 
 • İfade özgürlüğü (Türkçe dilinde de mevcut) 
 • Nefret suçu ve nefret söylemi 
 • Cezai konularda uluslararası İşbirliği
 • AİHS’ye giriş  (Türkçe dilinde de mevcut) 
 • İnsan hakkı olarak çalışma hakları 
 • Soruşturma aşaması ve AİHM
 • Kötü muamele yasağı
 • Mülkiyet hakları 
 • Ceza hakimlerince yazılan gerekçeler
 • Özgürlük ve güvenlik hakkı 
 • Özel hayat ve aile hayatına saygı hakkı 
 • Kişinin vücut bütünlüğü hakkı (Biyoetik)
 • Geçiş dönemi adaleti ve insan hakları 
 • Kadına yönelik şiddet ve ev için şiddet 

 

► HELP hakkında detaylı bilgi (İngilizce) 

► HELP hakkında detaylı bilgi (Türkçe)

► Online eğitim programlarına erişim

 

Kaynak: Avrupa Konseyi 

13.03.2018