Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kitapları, Ocak 2019

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Kitapları, Ocak 2019

Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Türkiye’de yargı kurumlarının Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirilmesini ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru sistemini desteklemeyi ve gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlayan “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Güçlendirilmesi Ortak Projesi” kapsamında bir dizi kitap ve el kitabı hazırlandı. 

 

► ​ Kitaplar

Bireysel Başvuru Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı: Seçme Kararlar (Recep Kaplan, Hüseyin Turan ve Aydın Şimşek) 

Bireysel Başvuruda İdari Yargıya İlişkin İhlal Kararları (Mehmet Sadık Yamlı) 

Bireysel Başvuruda Ceza Yargılamasını İlgilendiren Kararlar (Akif Yıldırım) 

Bireysel Başvuruda Hukuk Davalarına İlişkin Kararlar (Murat Azaklı) 

 

► El Kitapları Serisi

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı (Tolga Şirin) 

İfade Özgürlüğü (Ulaş Karan) 

Örgütlenme ve Toplanma Özgürlüğü (Ulaş Karan) 

Adil Yargılanma Hakkı (Sibel İnceoğlu) 

Yaşama Hakkı (Osman Doğru) 

Mülkiyet Hakkı (H. Burak Gemalmaz) 

Bireysel Başvuru Usul Hukuku (Tolga Şirin) 

 

► Avrupa Konseyi El Kitapları Serisi

AİHS Kapsamında Adil Yargılanma Hakkının Korunması: Uygulamacılar için El Kitabı (Dovydas Vitkauskas, Grigoriy Dikov) 

AİHS Kapsamında İfade Özgürlüğünün Korunması: Uygulamacılar için El Kitabı (Dominika Bychawska-Siniarska) 

 

Proje hakkında detaylı bilgi