Avukatlar için Eğitim Çalışması: "Eğitim Hakkı ve Romanlar: Uluslararası Hukuk ve Anayasal Çerçeve", 18-19 Nisan 2015

Avukatlar için Eğitim Çalışması:

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Avrupa Roman Hakları Merkezi'nin (ERRC) işbirliği ile 18-19 Nisan 2015 tarihlerinde, avukatlara yönelik "Eğitim Hakkı ve Romanlar: Uluslararası Hukuk ve Anayasal Çerçeve" konulu bir eğitim çalışması düzenlendi.

Bu çalışmanın amacı, Romanların Türkiye ve Avrupa’da karşılaştığı sorunlar hakkında genel bir bilgilendirme sunmak, Avrupa hukukunda ve iç hukukta eğitime erişim hakkına ilişkin düzenlemeleri ve uygulamayı tartışmak ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Romanların eğitim alanında karşılaştığı ayrımcı uygulamalara ilişkin içtihadını gözden geçirmektir.

Ayrıntılı program için lütfen tıklayınız