"Ayrımcı Söylemle Mücadele" Paneli Üzerine...

"Ayrımcı Söylemle Mücadele: Kavramsal Tartışmalar ve Nefret Söylemi Yasalarında Avrupa Deneyimi" başlıklı panel, Hrant Dink Vakfı tarafından Bilgi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, 10 Kasım 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul kampüsünde Friedrich Naumann Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirildi. İsveç, Örebro Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Michał Krzyżanowski ve Hollanda, Tilburg Üniversitesi Hukuk Fakütesi’nde Ceza Hukuku Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Marloes van Noorloos’un konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğünü İstanbul Bilgi Ünversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi direktörü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı üstlendi. Panel internet üzerinden canlı olarak yayımlandı. Panel, Friedrich Naumann Vakfı İstanbul ofisi direktörü Dr. Hans-Georg Fleck’in açılış konuşması ile başladı.

Panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Michał Krzyżanowski sunumunda, Avrupa siyasetinde ve medyasında ötekileştirme ve dışlama pratiklerinin analizi üzerine odaklandı. Avusturya, Polonya, İsveç ve İngiltere gibi çeşitli Avrupa ülkelerindeki söylemlere dair örnekleri paylaştı. Aynı zamanda, popülist sağ kanatın göçmen ve azınlık gruplarını dışlayan ve bu gruplara yönelik ayrımcılık içeren söylemlerinin dinamiklerine de değindi. Hem medya hem siyasi söylem üzerine izleme çalışmalarının ve söylemsel değişimlerin sistematik analizlerinin yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Panel, ikinci konuşmacı Doç. Dr. Marloes van Noorloos’un sunumu ile devam etti. Van Noorloos konuşmasında nefret söylemi ile mücadele bağlamında ceza hukuku ve insan hakları hukuku arasındaki ayrımdan söz etti. Bu çerçevede, ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasındaki sınırlara dikkat çekti. Avrupa’daki nefret söylemi yasalarının temel özelliklerine değinmesinin ardından nefret söylemini yasaklamanın ardındaki teorik tartışmaları aktardı. Konuşmasını nefret söylemi yasalarının kullanımına dair önemli notlarla tamamladı.

Toplantının video kaydı