BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu’nun ikincisi 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi

BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu’nun ikincisi 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 18-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında "İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu"nun ikincisi düzenlendi. Bu yılki Yaz Okulu 3 ve 4. sınıfı okumakta olan hukuk öğrencilerine yönelik düzenlendi.

Yaz Okuluna Anadolu, Ankara, Başkent, Dokuz Eylül, İstanbul Bilgi, İstanbul, Kadir Has, Kocaeli, Koç, Marmara, Ufuk, Uludağ ve Yeditepe üniversitelerinin hukuk fakültelerinde okuyan 25 öğrenci katıldı.

Yaz Okulunda insan hakları hukuku ve koruma mekanizmaları; Anayasa’da temel hak ve özgürlükler ve sınırlama rejimi; siyasal bağlamda Türkiye’de hukuk; eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı; kent hakkı; kadın hakları; mülteci hakları; ifade özgürlüğü; İnternet özgürlükleri; barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü; insan hakkı olarak sosyal haklar; çocuk hakları; insan hakları savunuculuğunda sivil toplum kuruluşlarının rolü; LGBT hakları; mahpus hakları; ve geçmişle yüzleşme konuları ele alındı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin santralistanbul Kampüsünde düzenlenen Yaz Okulu boyunca öğretim görevlileri tarafından yukarıdaki temalarda sunumlar yapıldı, katılımcıların uygulamaya yönelik beceri ve bilgilerinin artırılmasını hedefleyen grup çalışmaları ve tartışma oturumları düzenlendi, ayrıca sivil toplum kuruluşu ve uluslararası insan hakları örgütlerinin temsilcilerinin insan hakları araştırmaları ve savunuculuğunda deneyimlerinin aktarıldığı özel oturumlar düzenledi.

Yaz Okulunun akademik kadrosu ve oturum başlıkları şu şekilde idi: 

 • “İnsan hakları hukuku ve koruma rejimi: Giriş ve eleştirel analiz”, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
 • “Anayasal haklar ve özgürlükler, hakların sınırlanması rejimi ve Anayasal başvuru yolları”, Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Siyasal bağlamda Türkiye’de hukuk”, Yrd. Doç. Dr. İdil Elveriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı-I”, Yrd. Doç. Dr. İdil Işıl Gül, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı-II”, Öğr. Gör. Burcu Yeşiladalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • “Kentsel ‘Yıkım’ Alanları: Fatih Pınar kısa film gösterimi” ve “Kent hakkı”, Dr. Zümray Kutlu, Anadolu Kültür
 • “Kadın hakları”, Öğr. Gör. Sevinç Eryılmaz, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • “Mülteci hakları”, Yrd. Doç. Dr. Lami Bertan Tokuzlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “İnsan hakları savunuculuğunda STK’ların rolü”
  • Av. Rozerin Seda Kip, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) 
  • Mustafa Eren, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) 
  • Özgül Kapdan, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV) 
 • “Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İstanbul Şubesine ziyaret”, Elif Selen Ay, BMMYK İstanbul Şubesi 
 • “İfade özgürlüğü” ve “İnternet özgürlükleri”, Prof. Dr. Yaman Akdeniz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • “Barışçı toplanma, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü”, Uzm. Arş. Gökçeçiçek Ayata, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • “İnsan hakkı olarak sosyal haklar”, Doç. Dr. Aziz Çelik, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • “Çocuk hakları: Çocuk koruma davalarında çocuğun katılım hakkını kullanmasının araçları”, Av. Seda Akço, İstanbul Barosu

Yaz Okulunun son gününün son üç oturumu özel temalara ve konuklara ayrıldı. “Geçmişle yüzleşme ve insan hakları” konusunun tartışmaya açıldığı panelin “Olgular, yaklaşımlar ve tartışmalar” başlıklı ilk bölümüne Doç. Dr. Nergis Canefe (York Üniversitesi, Toronto, Siyaset Bilimi Bölümü), Yrd. Doç. Dr. Galma Akdeniz (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) ve Arş. Gör. Cansu Muratoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) panelist olarak katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı’nın üstlendiği panelin ikinci bölümünde “Hakikat ve hakikate erişim hakkı” tartışıldı. 

Yaz okulunun son oturumunda ise özel konuk olarak davet edilen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı Prof. Dr. Işıl Karakaş “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ilkesi: Türkiye üzerine gözlemler” başlıklı kapanış konuşmasını sundu. Moderatörlüğünü Prof. Tarhanlı’nın yaptığı kapanış konuşmasının sonunda Prof. Karakaş Yaz Okulu öğrencilerinin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bu oturumun ardından Prof. Tarhanlı ve Prof. Karakaş Yaz Okulu katılımcılarına katılım belgelerini sundular. 

Yaz Okulu programı için lütfen tıklayınız.

Gerek dünya gerek Türkiye için önem arz eden insan hakları meseleleri ile ilgili olarak katılımcıların bilgi düzeylerini artırmayı amaçlayan ve bu yıl ikincisi düzenlenen “BİLGİ’de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu” insan hakları üzerine çalışan veya çalışmak isteyen, dünyadaki ve Türkiye’deki sorun ve konuları insan hakları perspektifinden değerlendiren, insan hakları üzerine kendini geliştirmeye ve araştırmaya istekli hukuk fakültesi öğrencilerini hedef alıyor. İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilki 7-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve insan hakları hukuku alanında kendisini geliştirmeye istekli üniversite öğrencilerini hedef alan BİLGİ'de İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulunu her sene düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlanıyor.

7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında düzenlenen ilk Yaz Okulu için tıklayın. İleriki yıllarda düzenlenecek Yaz Okulları için lütfen web sitemizi takip edin.

Fotoğraflar: Hüseyin Aldemir, Yağızcan Veli, Burcu Yeşiladalı, Gökçeçiçek Ayata, Sevinç Eryılmaz