CEDAW Komitesi Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusundaki 35 No’lu Genel Tavsiye’yi Kabul Etti, Temmuz 2017

CEDAW Komitesi Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusundaki 35 No’lu Genel Tavsiye’yi Kabul Etti, Temmuz 2017

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW Komitesi), Komite’nin 19 No’lu Genel Tavsiye’sini güncelleyen Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konusundaki 35 No’lu Genel Tavsiye’yi Temmuz 2017’de kabul etti.

CEDAW Komitesi’nin ve diğer uluslararası insan hakları mekanizmalarının çalışmalarını ve ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki gelişmeleri dikkate alarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, 35 No’lu Genel Tavsiye’de daha da ayrıntılı ele alındı. 

35 No’lu Genel Tavsiye, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda açık bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin yasaklanmasını uluslararası teamül hukukunun bir ilkesi olarak kabul etmektedir. Cinsel ve üreme sağlığı haklarının ihlallerini de toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin biçimleri olarak içermektedir. Kadınlara karşı ayrımcılık içeren tüm hukuki hükümlerin yürürlükten kaldırılmasının öneminin altını çizmektedir. 35 No’lu Genel Tavsiye, devlet dışı aktörlerin toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle sonuçlanan eylemleri ve ihmalleriyle ilgili olarak da Devletlerin gereken özen yükümlülüklerini dile getirmektedir.

35 No’lu Genel Tavsiye’nin içeriğinin yaygınlaştırılması amacıyla CEDAW Komitesi tarafından 14 Kasım 2017’de Cenevre’de bir panel tartışma toplantısı düzenlenmiştir.

 

Panelin webcast yayını (İngilizce) 

35 No’lu Genel Tavsiye’nin tam metni (İngilizce)