Devletlerin özel okullara yönelik yükümlülükleriyle ilgili kılavuz insan hakları ilkeleri, 9 Şubat 2018

Devletlerin özel okullara yönelik yükümlülükleriyle ilgili kılavuz insan hakları ilkeleri, 9 Şubat 2018

2015 yılından bu yana eğitim alanında çalışan çeşitli aktörler ‘Devletlerin özel okullara yönelik yükümlülükleriyle ilgili kılavuz insan hakları ilkeleri’ üzerinde çalışmakta. Kılavuz İlkeler özel kuruluşlar tarafından sunulan eğitim alanıyla ilgili mevcut insan hakları hukuku kaynaklarını bir araya getirme çabasını taşıyor. Kılavuz İlkeler, özel okulların insan onurunu güvence altına almak maksadını taşıyan rollerini ve sınırlamalarını yansıtmaya yarayacak ve evrensel olarak kabul gören ve hukuki bağlayıcılığı olan normatif bir çerçeve sunmayı amaçlıyor. Kılavuz İlkelerin farklı bağlamlarda işlevsel ve uygulanabilir olması, politika geliştirme, savunuculuk ve yasal süreçlerin harekete geçirilmesi bakımından bir temel olması amacı güdülüyor. 

Tasarlanan çerçevenin temelindeki anlayışa göre özel okulların şu niteliklere sahip olması gerekiyor:

  • Ayrımcılığa, tecrite ve eşitsizliğe sebep olmaması;  
  • Ücretsiz, kaliteli ve devlet tarafından desteklenen eğitime erişimi etkilememesi fakat bunlara alternatif oluşturması; 
  • Eğitimin insani doğasını muhafaza etmesi; 
  • Devlet tarafından belirlenmiş ve yerine getirilmesi gereken minimum eğitim standartları ile uyumlu olması; 
  • Tüm eğitim aktörlerinin katılımını da içine alacak şekilde belirlenmiş olan esaslara göre geliştirilmiş normlar aracılığıyla denetimi yapılıyor olması. 

 

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Küresel Girişimi (Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights), Eğitim Hakkı Projesi (Right to Education Project) , ve Açık Toplum Vakfı Eğitim Desteği Programı (Open Society Foundation Education Support Program) tarafından koordinasyonu yürütülen Kılavuz İlkeler çalışması hakkında daha fazla bilgi için:

 

► Devletlerin özel okullara yönelik yükümlülükleriyle ilgili kılavuz insan hakları ilkeleri hakkında rehber (İngilizce)

► Sıkça sorulan sorular (İngilizce) 

 

Kaynak: Right to Education