Dünya Ekonomi Forumu 2017 Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporunu Yayınladı, 2 Kasım 2017

Dünya Ekonomi Forumu 2017 Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporunu Yayınladı, 2 Kasım 2017

Dünya Ekonomi Forumu son Cinsiyet Eşitliği Uçurumu raporunu 2017 Kasım ayının başında yayınladı. Dünya Ekonomi Forumu ilk cinsiyet eşitliği raporunu 2006’da yayınlamıştı. Son rapora göre şu anki gelişme hızıyla devam edilirse cinsiyet eşitliğindeki uçurumun kapanmasının 217 yıl alması tahmin ediliyor. Rapor hazırlanırken 144 ülkeye ilişkin veriler dikkate alındı. İzlanda, Norveç, Finlandiya, Ruanda, İsveç, Nikaragua, Slovenya, İrlanda, Yeni Zelanda ve Filipinler sırayla ilk on sırada yer aldı.

Küresel Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Endeksi kadınlarla erkekler arasında dört temel kategorideki kadın erkek eşitliği farkını inceliyor: Ekonomiye katılım ve fırsat; eğitime katılım; sağlık ve sağ kalım; ve siyasi güçlenme.

Ekonomiye katılım ve fırsat kategorisinde kadın işgücüne katılım oranının, erkek işgücüne katılım oranına oranı; benzer işte çalışan kadınlar ve erkekler arasında ücret eşitliği; kadının gelirinin erkeğin gelir değerine oranı; kanun yapıcı ve üst düzey yönetici kadın sayısının erkek sayısına oranı ile mesleki ve teknik çalışan kadın sayısının erkek sayısına oranı göstergeleri yer almaktadır.

Eğitime katılım kategorisinde kadın okuryazarlık oranının erkek okuryazarlık oranına oranı; ilköğretimde kadın net okullaşma oranının erkek net okullaşma oranına oranı; ortaöğretimde kadın net okullaşma oranının erkek net okullaşma oranına oranı; yükseköğretimde kadın net okullaşma oranının erkek net okullaşma oranına oranı göstergeleri dahil edilmiştir.

Sağlık ve sağ kalım kategorisinde doğumda cinsiyet oranı ve kadınlar için beklenen sağlıklı ömür değerinin, erkekler için beklenen sağlıklı ömür değerine oranı göstergeleri bulunmaktadır.

Siyasi güçlenme kategorisinde; parlamentodaki kadın milletvekillerin koltuk sayısının erkek milletvekillerinin koltuk sayısına oranı; bakanlık düzeyindeki kadın sayısının erkek sayısına oranı; kadınların devlet ya da hükümet başkanı olarak geçirdiği yıl sayısının (son 50 yıl) erkeklerin geçirdiği yıl sayısına oranı göstergeleri kapsanmaktadır.

Türkiye 144 ülke arasında (0,625 puanla) 131. sıradadır. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde İsrail (44), Tunus (117), Birleşik Arap Emirlikleri (120), Bahreyn (126), Cezayir (127), Kuveyt (129) ve Katar (130) Türkiye’den daha üst sıralardadır.

Türkiye’nin 2006 ve 2017 raporlarındaki puanları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

  2006 2017
TÜRKİYE Sıralama Puan Sıralama Puan
Küresel Cinsiyet Eşitliği puanı  105 0,585 131 0,625
Ekonomiye katılım ve fırsat  106 0,434 128 0,471
Eğitime katılım 92 0,885 101 0,965
Sağlık ve sağ kalım 85 0,969 59 0,977
Siyasi güçlenme 96 0,052 118 0,088
Değerlendirmeye alınan toplam ülke sayısı 115   144  

Kaynak: The Global Gender Gap Report 2017, s. 324.

 

Dünya Ekonomi Forumu 2017 Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu (İngilizce)