ESHİD’den Uluslararası Ayrımcılık Konferansı Bildiri Kitabı, Mart 2019

ESHİD’den Uluslararası Ayrımcılık Konferansı Bildiri Kitabı, Mart 2019

Eşit Haklar için İzleme Derneği (ESHİD) tarafından 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Ayrımcılık Konferansında sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşan kitap dernek tarafından yayımlandı. Irk, etnik köken, din veya inanç temelinde ayrımcılıkla ilgili olarak düzenlenen Uluslararası Ayrımcılık Konferansının ırk, etnik köken, din ve inanç temelli ayrımcılığın görünür kılınmasına katkı sunması hedeflendi. Konferansın çıktısı olan yayının hem sivil toplumun çalışmaları için hem de akademik çalışmalar için kaynak olması ümit ediliyor.

 

► Uluslararası Ayrımcılık Konferansı Bildiri Kitabı (PDF)

 

İçindekiler

 • Önsöz, Nejat Taştan 

Irkçılık ve Ayrımcılığın Güncel Biçimleri

 • Güncel Irkçılık ve Ayrımcılık Türleri: BM Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi’nin Çalışmaları Üzerine Bir Değerlendirme, Anastasia Crickley
 • Ulusal ve Uluslararası Yükümlülükler Açısından Türkiye’de Ayrımcılık ve Nefret, Baskın Oran
 • Göç ve Irk Temelli Ayrımcılık, Doğuş Şimşek

Risk Altındaki Grupların Ayrımcılık Deneyimleri 

 • Türkiye Kamu Yönetiminde Ayrımcılık: Kürt ve Alevi Yöneticilerin Durumuna İlişkin Sınırlı Gözlemler, Yücel Demirer, Hülya Kendir, Adem Yeşilyurt
 • Dönüşen Kentlerin Dönüşmeyen Ayrımcılığı: İzmit Romanları Örneği, Örgen Uğurlu

Ayrımcılık ve Hukuk 

 • Eşitlik, Ayrımcılık, Irkçılık, Derya Bayır
 • Ayrımcılığı İspatlamak: Güçlükler ve Olanaklar, Dilşad Çiğdem Sever
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ve Ayrımcılık Yasağına Dair Mevzuatın Avrupa Birliği Hukukuna Uyumu, Ulaş Karan

Medyada Ayrımcılık 

 • Ayrımcı Söylemlerle Mücadele İçin “Satır Aralarını” Okumak, Ülkü Doğanay
 • Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi, Gamze Tosun
 • İçselleştirilmiş Bir Gelenek Olarak Ayrımcılık, Pakrat Estukyan

Baskın Kimlikler, Gelenekler, Kutuplaşma ve Ayrımcılık 

 • Toplumsal Eşitsizlikler ve Ayrımcılık, Aslı Kayhan
 • Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları ve Siyasi Hoşgörü, Emre Erdoğan, Pınar Uyan Semerci

Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadelede Uluslararası Problemler 

 • Popülizm nedir ve ondan neden bu kadar nefret ediyoruz?, Balint Rosa
 • AGİT/Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği’nin Çok Etnikli Toplumlardaki Polislik Faaliyetlerine Yaklaşımı: Çeşitliliğe Saygı ve Ayrımcılık Yapmama, Dmitry Nurumov
 • Mülteci ve Göçmenlere Yönelik Irkçılık ve Ayrımcılık, Nicoletta Charalambidou
 • Etnik Kotalı Demokrasiler ve Ayrımcılık: Bosna Hersek Örneği, Ozan Erözden

Türkiye’de Din ve İnanç Ayrımcılığı 

 • Din Temelli Ayrımcılık: AİHM, Diyanet, Din ve İnanç Özgürlüğünün Kolektif Boyutu, Mine Yıldırım

Ayrımcılıkla Mücadelede Ulusal Mekanizmalar: Dünya Örnekleri 

 • Ayrımcılığın Önlenmesinde Yerel ve Uluslararası Mekanizmalar: Bosna Hersek Örneği, Jasminka Dzumhur
 • Venedik Komisyonu’nun Ayrımcılıkla Mücadele Yaklaşımı, Osman Can
 • İnsan Hakları Mahkemesi’nin İçtihatlarında Ayrımcılık Yasağı, Tolga Şirin

Konferans çevirmenleri: Işıl Demirakın, Sungur Savran, Ergin Kaptan
Son okuma: Nihal Boztekin