Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından "Sivil Toplum Örgütleri için Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi" yayımlandı, Mart 2016

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından "Sivil Toplum Örgütleri için Irk veya Etnik Kökene Dayalı Ayrımcılığın İzlenmesi Rehberi" yayımlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan tarafından hazırlanan rehberin ana başlıkları şu şekilde: 

  • İzlemeye dair genel bilgi
  • Veri toplama aşaması
  • Irk ve etnik kökene dayalı ayrımcılığın izlenmesi
  • Bazı haklar bakımından ayrımcılığın izlenmesi ve ayrımcı muamele örnekleri
  • Ayrımcılık mağdurlarının başvurabilecekleri hukuki yollar
  • Kavramlar sözlüğü 
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat
  • İzleme formu örnekleri

Rehberi indirmek için tıklayınız