"Eurocrim2015": Avrupa Kriminoloji Topluluğu 15. Yıllık Konferansı, 2-5 Eylül 2015

European Society of Criminology'nin (Avrupa Kriminoloji Topluluğu) 15. yıllık konferansı "Eurocrim2015" Porto Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ev sahipliğinde 2-5 Eylül 2015 tarihleri arasında Porto’da düzenlendi. Eurocrim2015’e Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden kriminoloji alanında çalışan yaklaşık 1.200 kişi katılarak çeşitli konulardaki çalışmalarını diğer katılımcılarla paylaştılar. Konferans süresince 13 farklı paralel oturum gerçekleştirildi. Bu oturumların her birinde aynı anda yaklaşık 25 ayrı oturum düzenlenerek konferansta toplam 300'ün üzerinde farklı oturum gerçekleştirildi. Konferansta çok çeşitli temalarda sunumlar yapıldı, bu temaların bazıları şunlardı: göç, cezaevleri, çocuk hakları, onarıcı adalet, çocuk suçluluğu, cezaevindeki kadınlar, insan ticareti, ev içi şiddet, ulus ötesi organize suçlar, cinsel şiddet, musallat olma suçu ve psikolojik istismar, ev içi şiddet ve risk değerlendirmesi, suçun sosyal ve ekonomik maliyeti, nefret suçları, yakın partner cinayetleri, cezaevleri ve yaşlı insanlar, ceza adaleti sisteminde mağdurlar, ceza çalışmaları, ev içi şiddet: önleme programları ve mağdura destek ve cinayet çalışmaları.

Konferansta, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi mensuplarından Sevinç Eryılmaz "Sentencing Studies" oturumunda “Universalism-Cultural Relativism Discourse in the Criminal Cases of Honor Killings in Germany by the Perpetrators Originated from Turkey” (Almanya’da Türkiye’den Göç Etmiş Faillerin İşlediği Namus Cinayetlerine İlişkin Ceza Vakalarında Evrensellik-Kültürel Görecelilik Söylemi) başlıklı bir sunum yaptı. Sevinç Eryılmaz’ın sunum yaptığı oturumun diğer katılımcıları Almanya’dan Linn Katharina Döning (The Criminalization of Child Protection Professionals in Fatal Child Protection Cases in Germany and England), Kanada’dan Anne-Marie Singh (Public Views of Sentencing and Race-Based Thinking: Canada) ve Avustralya’dan Elena Marchetti (Nothing Works? A Meta-Review of Indigenous Sentencing Court Evaluations) oldu. 

Konferansta sunulan tebliğlerin özetleri için lütfen tıklayınız

Konferans programı için lütfen tıklayınız.