Göç Gerçeği ve Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Bütüncüllük Çalıştayı, 18-19 Mart 2019

Göç Gerçeği ve Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Bütüncüllük Çalıştayı, 18-19 Mart 2019

Kadın Kadının Yurdudur Platformu tarafından, 18-19 Mart 2019 tarihlerinde Göç Gerçeği ve Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadelede Bütüncüllük Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın ikinci gününde, İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, İnsan Hakları Bağlamında CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’ni Yeniden Düşünmek başlıklı sunumuyla yer aldı.

Kadınlarla Dayanışma Vakfı’nın (KADAV) Nisan 2017’de başlattığı ve 2018 yılı başından bu yana Birleşmiş Milletler Kadın Ajansı işbirliği ile sürdürdüğü Kadın Kadının Yurdudur Platformu, KADAV tarafından Nisan 2017’de gerçekleştirilen Göç ve Cinsiyet Temelli Şiddet Çalıştayı sonrasında kuruldu. Platform, Türkiyeli ve göçmen kadın örgütlerinin katılımına açık ve bugün itibariyle Türkiye’nin farklı illerinden 32 kadın örgütünü içinde barındıran bir dayanışma ağıdır.