İfade Özgürlüğüne Yeni Müdahaleler: Gerçeğe Aykırı Bilgi Paylaşma Suçu (TCK m. 217/A)

İstanbul Bİlgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak başlattığımız İnsan Hakları Söyleşileri serisinin ilk toplantısı, İfade Özgürlüğüne Yeni Müdahaleler: Gerçeğe Aykırı Bilgi Paylaşma Suçu (TCK m. 217/A) başlığı ile 29 Kasım 2022 Salı günü düzenlendi. Söyleşide, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu (TCK M. 217/A): Ceza Hukukuna İlişkin Değerlendirmeler Raporu'nu hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Aras TÜRAY, Arş. Gör. Aslı Ekin YILMAZ, Arş. Gör. Eşref Barış BÖREKÇİ ve Arş. Gör. Yalım Yarkın ÖZBALCI konuşmacı olara yer aldılar. Toplantı programını ve video kaydını aşağıda bulabilirsiniz.

Toplantıda, Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay’ın moderatörlüğü ve Ar. Gör. Yalım Yarkın Özbalcı, Ar. Gör. Eşref Barış Börekçi, Ar. Gör. Aslı Yılmaz’ın konuşmaları ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunun varlığı, ceza hukuku içerisindeki konumu ve nitelikli hallerinin ne sonuçlar doğurabileceği ortaya konuldu.

Börekçi; dezenformasyonun teknoloji çağında oluşturduğu büyük tehlikenin hukuk düzeninin tepkisini gerektirdiğini ancak ultima ratio (son çare) ilkesine aykırı olarak geliştirilmiş bu suçun, dezenformasyon ile mücadele amacıyla medya okuryazarlığını geliştirmeden oluşmasını yersiz bulduğunu belirtti. 

TCK m. 217/A’yı bir elverişlilik suçu olarak değerlendiren Yılmaz; ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale teşkil eden suç tipinin, somut bir tehlike dahi meydana getirmeyen düşünce açıklamalarının cezalandırılmasına olanak tanıdığını ve ölçüsüz bir düzenleme teşkil ettiğini dile getirdi.

Suçu gerçek kimliğin gizlenerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hallerinin nitelikli hal sayılması üzerinde konuşan Özbalcı ise, çevrimiçi anonimliğin insan hakkı olarak kabul edildiğini hatırlattı. Çevrimiçi alanlarda rumuz kullanan ve/veya anonim kalan kişilerin daha rahat bir şekilde kendini ifade ettiklerini ve bilgiye daha rahat ulaşılabildiğini ifade etti. Suçun terör suçları kapsamında değerlendrilmesinin öngörülen cezayı orantısız bir şekilde arttırılabilme riski taşıdığını belirten Özbalcı; suçun internet üzerinde işlenmesinin TCK m. 218 kapsamında ayrıca nitelikli hal olarak kabul edildiğini, nitelikli hallerin suçun geneli ile birlikte değerlendirildiğinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin ifade ve toplanma hürriyetine ilişkin tespitleri bakımından ihlal kararı alması riski altında olduğunu ortaya koydu.

Toplantı afişi

İnsan Hakları Söyleşileri- I (Çevrimiçi toplantı) 

İfade Özgürlüğüne Yeni Müdahaleler: Gerçeğe Aykırı Bilgi Paylaşma Suçu (TCK m. 217/A) 

Tarih: 29 Kasım 2022 - Salı 

Saat: 13:00 - 14:30 

Moderatör

Dr. Öğr. Üyesi Aras Türay, Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Konuşmacılar

Ar. Gör. Yalım Yarkın Özbalcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ar. Gör. Eşref Barış Börekçi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ar. Gör. Aslı Yılmaz, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi