İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi "Şirketler ve İnsan Hakları Çalıştayı", 12 Mayıs 2019

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

"Şirketler ve İnsan Hakları Çalıştayı"

 

Tarih: 12 Mayıs 2019, Pazar 

Saat: 13:00-16:00

Mekân: İstanbul Barosu Kültür Merkezi (Galata-İstanbul)

 

Program

13:00-14:00 Birinci Bölüm – Şirketler ve İnsan Hakları Bağlantısının Ortaya Konması

  • Prof. Dr. Turgut Tarhanlı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vekil Dekanı) – Şirketler ve İnsan Hakları Bağlantısı ve Genel Normatif Çerçeve
  • Av. Çiğdem Çımrın (Avukat ve Akademisyen) – Şirketlerin İnsan Haklarına Saygı Gösterme Sorumluluğu ve İnsan Hakları Risk Değerlendirmesi (Human Rights Due Diligence)

14:00-14:10 Ara

14:10-15:30 İkinci Bölüm – Şirketlerin Perspektifi

Akademik Perspektif:

  • Prof. Dr. Gül Okutan Nilsson (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) – Türkiye’de Şirketler/Ortaklıklar Hukuku Bağlamında Yönetişim Meselesi
  • Av. Pınar Kara (Avukat ve Akademisyen) – Şirketlerin Haksız Fiil Sorumluluğu Çerçevesinde İnsan Hakları İhlallerinin Değerlendirilmesi

Uygulama Perspektifi:

  • Av. Seçkin Savaşer (Goodyear Baş Hukuk Müşaviri ve Türkiye Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi) – İş Etiği Meselesi
  • Aysun Sayın (Boyner Grup Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Direktörü) – Uygulama: Türkiye’deki Hazır Giyim Tedarik Zincirlerinde İnsan Haklarına Saygı Odaklı Bakış

15:30-16:00 Genel Değerlendirme ve Tartışma

 

Program

Afiş